La Col·lecció construeix un model que permet entendre el món actual i configurar una memòria crítica de l’art dels últims noranta anys sense perdre de vista la realitat cultural i política concreta de Barcelona. A través d’obres d’artistes catalans, espanyols i internacionals, la Col·lecció ofereix un recorregut pels aspectes fonamentals de la creació artística contemporània, entenent la història de l’art com una construcció en evolució constant en què es dilueixen les barreres entre les diferents disciplines.  

La singularitat de la Col·lecció s’ha d’atribuir, en part, als seus eixos temàtics, així com a la seva posició geogràfica al sud d’Europa. La Col·lecció mostra un interès per l’anàlisi de la producció al Mediterrani, per l’estreta relació amb l’Amèrica Llatina, pel ressò dels moviments pop, minimal i conceptuals nord-americans i per les avantguardes europees, així com les de l’Orient Mitjà. A més, cal destacar altres característiques pròpies, com ara la investigació de narratives oblidades o passades per alt per la història de l’art, la importància del cos com a forma de pensament i la relació entre les arts visuals i la cultura popular. La poderosa transformació que els diversos moviments feministes han introduït en l’art –els seus discursos i les seves institucions– també n’és un eix vertebrador.  

Les obres de la Col·lecció MACBA s’exposen en diverses sales, que juntes formen una mostra permanent que ocupa la primera planta de l’edifici i va fent rotació al llarg de l’any de manera dinàmica per tal que es puguin exhibir les 5.500 peces que la componen. Les peces s’organitzen a través d’una cronologia que ofereix una narració porosa de la història de l’art i el seu context polític i social.  

Explora la Col·lecció

La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida