La imatge de l’obra no està disponible on-line.

Ediciones completas de Pedro G. Romero, 1989-2000

Ediciones completas de Pedro G. Romero, 1989-2000
Mèdia-instal·lació, Mides diverses

En el ojo de la batalla, 2002

En el ojo de la batalla, el títol d’aquesta publicació, no és més que una al·lusió a l’«ull» de Georges Bataille, a l’omnipresent ull que mira, i que és mirat, en tota la seva obra. L’«ull de la batalla» n’és també el centre, el vòrtex, el moment decisiu en què es decideix un combat. També vol ser l’ull que mira, que té temps per «mirar», en l’estrèpit del combat. Es fa al·lusió, també, als ulls cecs, els forats que deixa al terra l’obús tot just explosionat. Als ulls, vigilants, atents al blanc, dels soldats i a les pròtesis que, en substitució, els ofereix la tècnica. Per acabar, descriu literalment els ulls arrencats en la batalla iconoclasta, els forats oculars de les figures –ah!, i dels homes també– que apareixen retratades en les pàgines d’aquest llibre.

[…] Els exemples que es recullen en aquest llibre pertanyen a una selecció de documents que prenen com a eix central, quasi helicoïdal, la figura i l’obra de Bataille. Revistes, associacions, artistes, pensadors i obres d’art vinculats d’una manera o una altra amb Bataille, o molt allunyats, però vistes a través dels seus ulls. Amb una ordenació alfabètica, es van mostrant imatges i textos seleccionats de l’Arxiu F.X., per la proximitat a algunes qüestions que Bataille va tractar al llarg de la seva vida i la seva obra. Tots els textos són cites, tot i que en aquest llibre –en l’Arxiu F.X., tant en suport material com digital, sí que hi apareixen les fonts–, en cap cas se’n consigna l’origen o la procedència. Més que textos escrits, aquests textos estan picats, tallats, modelats, encadellats, agafats, buidats, com si es tractés d’una escultura. En la disposició espacial que s’ha triat apareixen dues columnes: la de la dreta recull informació relativa a l’acció iconoclasta que documenta la imatge; la de l’esquerra exposa informació sobre el concepte del tesaurus que posa nom a aquesta mateixa imatge. De la lectura paral·lela de totes dues columnes es dedueix el funcionament secret de l’arxiu i l’eficàcia d’aquesta màquina de trobar.

Pedro G. Romero, 2002


Fitxa tècnica

Títol original:
Ediciones completas de Pedro G. Romero
Número de registre:
2560
Artista:
Romero, Pedro G.
Data de creació:
1989-2000
Any d'adquisició:
2004
Fons:
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
Tipus d'objecte:
Mèdia-instal·lació
Tècnica:
Tinta impresa sobre paper i enregistraments sonors
Dimensions:
Mides diverses
Crèdits:
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA
Copyright:
© Pedro G. Romero
Recursos d'accessibilitat:
No

La Col·lecció MACBA està formada per art català, espanyol i internacional. Tot i que inclou obres des de la dècada de 1920 en endavant, se centra especialment en el període comprès entre la dècada de 1960 i l’actualitat.

Si necessites més informació sobre l’obra o l’artista, pots consultar la biblioteca del MACBA. Si vols sol·licitar l’obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio [at] macba.cat.

Si vols la imatge de l’obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d’imatges.