Gil Joseph Wolman (Paris, 1929–Paris, 1995) va crear una obra caracteritzada per la fusió radical de les diferents arts, particularment la pintura, la poesia i el cinema. Va formar part del grup d'avantguarda del lletrisme, iniciat per Isidore Isou a finals dels anys quaranta, que proclamava una transformació de les arts i la societat.
Visita la mostra permanent
L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut