Mabel Palacín (Barcelona, 1965) és llicenciada en Història de l'Art i Cinema, Fotografia i Vídeo per la Universitat de Barcelona. Forma part de la generació d'artistes catalans que es van iniciar en la creació artística a principis dels anys noranta a partir de la tradició conceptual. El seu treball s'ocupa de la centralitat de les imatges en el món contemporani i de la relació que hi mantenim. Des dels inicis, ha fet fotografies, vídeos i instal·lacions i s'ha interessat per la multiplicitat de formats de les imatges i per com influeixen en la nostra relació amb el món.
Les seves obres exploren els nous sistemes d'obtenció i de difusió de la imatge, com els telèfons mòbils i les xarxes socials, que han permès un accés global a la informació visual. Són peces amb una dimensió espacial significativa: l'ús de pantalles múltiples i la centralitat de l'escala posen en relació imatge i arquitectura.
Visita l'exposició de Col·lecció