Ferran Garcia Sevilla (Palma de Mallorca, 1949) viu i treballa a Barcelona. Es va formar amb Alexandre Cirici i en els departaments d'Història, Història de l'Art i Filosofia a la Universitat de Barcelona i a Palma de Mallorca. Des de finals dels anys seixanta va fer textos, cinema, fotografia, body art i performances que van situar-lo en un lloc significatiu en l'art conceptual del país amb obres experimentals i de crítica política. Des dels setanta, partint dels textos de teòrics de la ciència i de filòsofs clàssics i moderns, la seva obra se centra en l'àmbit lingüístic i en els límits de la imatge i la seva representació. Des de finals dels setanta, incorpora també els grans formats pictòrics.

L'exposició Muermos del 1977 a la Galería G de Barcelona va suposar el seu pas cap a la pintura. Garcia Sevilla es considera també un col·leccionista d'imatges de diverses procedències. Així, el seu llenguatge pictòric mostra una gran diversitat que integra conceptes de física, cosmologia, natura, ciutat, religió i història del coneixement. Actualment té obra a les col·leccions del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, la Fundação Museu de Serralves de Porto, Les Abbatoirs FRAC Midi-Pyrénées de Tolosa, el Centre Pompidou de París i el MACBA.

Visita la mostra permanent
L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut