Imagen

Aquest tercer volum de la col·lecció «Llibres de recerca» sorgeix del Primer Seminari de Recerca que va organitzar el MACBA el 1995, en el qual van participar Jean-Christophe Ammann, Jean-Pierre Criqui, Nancy Spector i Daniel Soutif. Les seves ponències analitzaven l’aportació de quatre artistes crucials en el desenvolupament de l'art de la segona meitat del segle XX: Siah Armajani, Robert Morris, Félix González Torres i Christian Boltanski. A partir de l'intens debat que va sorgir d'aquest seminari, en aquest volum es van elaborar diverses reflexions entorn de la situació historiogràfica i de la crítica d'art d'aquell moment.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1996
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
332
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Toni Miserachs

Edicions:
Cat/Spa 978-84-89771-78-9
Eng 978-84-89771-79-6
La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida