Imagen

El MACBA va escollir l'obra de Siah Armajani per publicar el primer volum de la col·lecció «Llibres de recerca», dedicada a la reflexió sobre l'art. Durant el seu primer any de vida, el MACBA va presentar l'exposició Espais de lectura, en la qual aquest escultor nord-americà recreava la idea de lloc com un concepte relatiu a l'escultura i la seva ocupació i al monument com a tal. En aquesta edició s'aprofundeix i s'analitza la idea d’Armajani del lloc com a realitat categòrica de l'art en l'espai públic.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1995
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
157
Il·lustracions:
14
Línia editorial:
Assaig
Edicions:
Eng/Spa 978-84-920989-1-0
Cat/Eng 978-84-920989-0-3
L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut