Imagen

El MACBA va escollir l'obra de Siah Armajani per publicar el primer volum de la col·lecció «Llibres de recerca», dedicada a la reflexió sobre l'art. Durant el seu primer any de vida, el MACBA va presentar l'exposició Espais de lectura, en la qual aquest escultor nord-americà recreava la idea de lloc com un concepte relatiu a l'escultura i la seva ocupació i al monument com a tal. En aquesta edició s'aprofundeix i s'analitza la idea d’Armajani del lloc com a realitat categòrica de l'art en l'espai públic.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1995
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
157
Il·lustracions:
14
Línia editorial:
Assaig
Edicions:
Ang./Cas.978-84-920989-1-0
Cat./Ang.978-84-920989-0-3
L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars