Imagen

A principis dels noranta, el món de l'art va experimentar una revaloració i redefinició de la pintura abstracta. L'exposició del MACBA se centrava en el paper que aquest fet va exercir en la creació contemporània de finals de segle XX, i va comptar amb la participació de vint-i-nou artistes que compartien la voluntat d'explorar el potencial de la pintura des d'un discurs crític i revisionista en relació amb l'anomenada «abstracció pura». El catàleg inclou textos d'Enrique Juncosa, Arthur C. Danto i Demetrio Petroni, així com les biografies i les bibliografies dels artistes.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1996
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
178
Il·lustracions:
75
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de d. C. (Rosa Lázaro, Arianne Faber)

Edicions:
Eng/Spa 978-84-8026-067-1
Cat/Eng 978-84-8026-067-1
M’agrada pensar que, a l’obra, l’artista no és res més que un material d’un altre tipus, que coopera amb la resta de materials.
Robert Rauschenberg