Imagen

En l'obra de Pistoletto es posa de manifest una renúncia explícita al món del quadre-finestra, a la pantalla-mur heretada del Renaixement. A través dels seus treballs, ja sigui en els quadri specchianti, els Oggetti in meno o les peces fetes amb roba vella, l'artista prova d'establir noves relacions entre l'espectador, l'objecte i la noció del temps. El catàleg aplega textos clau de l'autor per entendre, per exemple, l'ús del mirall com a material artístic.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2000
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
224
Il·lustracions:
104
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Ramon Prat i Rosa Lladó

Edicions:
Cat 978-84-95273-26-0
Spa 978-84-95273-27-7
Eng 978-84-95273-28-4
L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars