Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955

Aquesta publicació està organitzada a partir de la cronologia de dotze exposicions fotogràfiques que van tenir lloc entre 1928 i 1955: entre d'altres, exposicions de la Rússia postrevolucionària i de l'Amèrica de la Guerra Freda, mostres alemanyes, italianes i espanyoles dels anys trenta i exposicions del MoMA durant la Segona Guerra Mundial. Cadascuna està documentada amb una selecció d'imatges dels espais expositius, de textos institucionals o de premsa de l'època i d'assajos posteriors. L'heterogeneïtat dels materials permet entendre els diversos graus de reconeixement i elaboració discursiva de la fotografia durant la primera meitat del segle XX.


Imatges

Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 4 i 5
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 6 i 7
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 62 i 63
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 78 i 79
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 90 i 91
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 114 i 115
Selection from the catalogue 'Public Photographic Spaces. Propaganda Exhibitions from Pressa to The Family of Man, 1928-55', pages 114 and 115
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 148 i 149
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 158 i 159
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 166 i 167
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 208 i 209
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 218 i 219
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 262 i 263
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 274 i 275
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 318 i 319
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 352 i 353
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 194 i 195
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 418 i 419
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 426 i 427
Selecció del catàleg "Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955" pàgines 456 i 457

Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Son[i]a #58. Jordana Mendelson
03.04.2008
Son[i]a #68.
23.10.2008
Son[i]a #69. Jorge Ribalta
23.11.2008
Son[i]a #78. Filiep Tacq
23.04.2009