Imagen

La crítica ha tingut un espai incert en la configuració del sistema de l’art contemporani en l’Estat espanyol. La demanda d’una «veritable crítica» ha estat constant a l’hora de dotar de consistència a una escena artística percebuda com a fràgil i dependent d’interessos espuris. Aquest volum proposa un recorregut per alguns episodis, textos i contextos de la crítica d’art des de la darreria del franquisme per donar compte dels dilemes, debats i negociacions que van acompanyar el seu desenvolupament. La imatge parcial i fragmentada que se’n deriva ens ajuda a entendre com és d’inútil renovar aquesta mateixa demanda en el present, ja que la crítica exigeix una autonomia que poques vegades s’ha produït en la nostra estructura de l’art. A l’hora de preguntar-nos sobre el lloc de la crítica en el present, potser caldria buscar en aquells espais on s’assaja una imaginació política nova.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2014
Autor:
Col·lecció:
Desacuerdos
Suports:
Pàgines:
328
Il·lustracions:
115
Línia editorial:
Assaig
Edicions:
Spa 978-84-92505-76-0
L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars