Desacuerdos 1. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español

Desacuerdos és un projecte de col·laboració institucional que s'ha proposat rastrejar les pràctiques, els models i els contramodels culturals que no responen al tipus d'estructures, polítiques i pràctiques dominants que es van imposar des de la transició a Espanya, elaborant a un temps una història crítica de tals estructures i polítiques en un moment en el qual la seva deslegitimació i la seva manifesta ineficàcia no obstaculitzen la seva continuïtat com a models d'administració de la cultura i de l'art. Aquesta publicació és la primera d'una sèrie de tres, en la qual s'adonarà del funcionament de Desacuerdos en els seus dos anys de vida i de les dinàmiques que ha generat, inclosos els "desacords" que estan en el cor mateix del projecte.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2004
Autor:
Col·lecció:
Desacuerdos
Suports:
Pàgines:
176
Il·lustracions:
124
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Saura-Torrente, Edicions de l'Eixample

Edicions:
Spa 978-84-89771-08-6