Imagen
El psiquiatre i historiador de l'art Hans Prinzhorn va col·leccionar, des dels anys vint, obres i dibuixos de pacients de centres psiquiàtrics. Prinzhorn partia de la psicoanàlisi i de la idea de l'art com una activitat no només creativa, sinó també terapèutica, amb la qual s'aconseguia l'alliberament de l'inconscient. Una tria d'aquestes obres es va presentar al MACBA l'any 2001.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2001
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
192
Il·lustracions:
44
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:
Disseny de Ramon Prat i David Lorente (Actar)
Edicions:
Cat.978-84-95273-74-1
Cas.978-84-95273-73-4
Entrar en un museu és una cosa que comença a casa, en un avió, en un tuit
Mark Wigley