Imagen

Albert Ràfols-Casamada va ser un artista polifacètic, no sols per la seva àmplia obra plàstica, sinó també pel seu treball literari i poètic. La seva trajectòria pictòrica és una de les més sòlides del segle XX a Espanya. En la tria de les obres de l'exposició es posa de manifest el colorisme de la seva pintura abstracta, el coqueteig amb el misticisme, la influència de l'art nord-americà i el contacte amb el neoexpressionisme. La publicació reprodueix una selecció de les obres de l'exposició, una sèrie de poemes de l'artista i textos de Teresa Millet, Victoria Combalía i Jean-Pascal Léger, entre d'altres.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2001
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
230
Il·lustracions:
185
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Manuel Granell

Edicions:
Cas.978-84-482-2729-6
Cat./Ang.978-84-482-2730-2
El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman