Imagen

L'any 2004 el MACBA es va replantejar un dels seus suports periòdics de relació amb el públic: l'Ag (Agenda informativa del MACBA). Aquesta publicació de periodicitat trimestral va passar de ser un simple suport de comunicació del programa de l'activitat del Museu a concebre's com un petit opuscle que combina textos programàtics amb els relatius a programes públics. L'objectiu és contribuir a la reflexió i a l'articulació dels eixos temàtics en torn als que treballa el Museu.

En aquest exemplar de Quaderns portàtils hem recollit una selecció de textos de dos anys de publicació de l'Ag, que creiem que ajuden a dibuixar una memòria de les línies de treball més recents.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2006
Autor:
Col·lecció:
Quaderns portàtils
Suports:
Pàgines:
24
Línia editorial:
Quaderns portàtils
Disseny:

Disseny de Cosmic

El problema s’aclareix, es torna diàfan: la tela de l’artista esdevé un mirall.
Michelangelo Pistoletto