#04 Natascha Sadr Haghighian. De paso

Dos objectes banals i, en ells mateixos, poc eloqüents serveixen per multiplicar les maneres d'interpretar qüestions com el desenvolupament de la cultura material, la propietat de l'aigua o l'estatut del so en una concepció de l'art contemporani que privilegia sempre la vista i el tacte.

L'escena que ens presenta Natascha Sadr Haghighian s'ha d'entendre com una proposta per reflexionar sobre la història de la producció i el consum dels objectes, sobre la importància d'aquesta història en la història de les idees, sobre la cultura i sobre la forma en què els objectes representen el que podríem anomenar petits inferns del món civilitzat.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2011
Autor:
Col·lecció:
Sèrie Capella
Suports:
Pàgines:
20
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Nieves y Mario Berenguer Ros

Edicions:
Spa 2013-9926 (digital) / 2013-990X (impresa)
Cat 2013-9926 (digital) / 2013-9896 (impresa)
Eng 2013-9926 (online) / 2013-9918 (printed)