Imagen

Dos objectes banals i, en ells mateixos, poc eloqüents serveixen per multiplicar les maneres d'interpretar qüestions com el desenvolupament de la cultura material, la propietat de l'aigua o l'estatut del so en una concepció de l'art contemporani que privilegia sempre la vista i el tacte.

L'escena que ens presenta Natascha Sadr Haghighian s'ha d'entendre com una proposta per reflexionar sobre la història de la producció i el consum dels objectes, sobre la importància d'aquesta història en la història de les idees, sobre la cultura i sobre la forma en què els objectes representen el que podríem anomenar petits inferns del món civilitzat.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2011
Autor:
Col·lecció:
Sèrie Capella
Suports:
Pàgines:
20
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Nieves y Mario Berenguer Ros

Edicions:
Spa 2013-9926 (digital) / 2013-990X (impresa)
Cat 2013-9926 (digital) / 2013-9896 (impresa)
Eng 2013-9926 (online) / 2013-9918 (printed)
Tot i que les meves escultures contenen idees sobre processos de desenvolupament psicològic i emocional, de fet no són sinó exploracions físiques del pensament, el sentiment, la comunicació i la relació.
Karla Black