Imagen
1997

Document reprografiat d'una prova d'impremta amb anotacions manuscrites. -- Un recull de poemes en vers lliure, sonets i un poema visual publicat sota el títol "Poemes = Poemas" en edició bilingüe català-castellà; la versió castellana dels poemes és d'Andrés Sánchez Robayna (Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997). -- Les proves d'impremta s'han localitzat junt amb unes altres proves d'impremta de la mateixa obra. -- Al recto del full 3, el títol "Poemes" seguit del títol paral·lel en castellà "Poemas", i.e. "Poemes - Poemas". Al recto del full 5, la portada del llibre, amb el nom de l'autor, el títol, l'autoria de la traducció (i.e. "Versión castellana, Andrés Sánchez Robayna") i, més avall, l'entitat editora (i.e. "Fundación César Manrique"). Al recto del full 9, novament el títol del llibre. -- Al recto del full 1, la nota informativa "2as pruebas", i la data "23 septiembre 97". -- Al recto del full 6, els preliminars del llibre; del recto del full 47 al recto del full 49, el sumari del llibre; al recto del full 50, el colofó del llibre amb la justificació de la tirada. -- Conté: 1, Sense títol (f. 7r): una lletra "S" formada per cinc línies paral·leles, i.e. les línies d'un pentagrama; i a mitja altura de la lletra "S", al pentagrama, un grup de dues corxeres || Codificació: lletS -- 2, Hàlit (f. 11r), 2estrofes-5versos: Comença, "Trec el regle,"; Acaba, "Passa un ocell i acaba el poema.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Hálito (f. 10r), 2estrofes-5versos: Comença, "Saco la regla,"; Acaba, "Pasa un pájaro y acaba el poema.", vers lliure -- 3, Sonet de paper (f. 13r): Comença, "Agafes i doblegues el sonet,"; Acaba, "Veuràs com el poema i cada vers / mouen les ales pel teu univers.", sonet. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Soneto de papel (f. 12r, 53r): Comença, "El soneto: lo coges y lo doblas,"; Acaba, "Verás cómo el poema y cada línea / mueven las alas sobre tu universo.", sonet -- 4, Nocturn de gala (f. 15r), 10versos: Comença, "L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona,"; Acaba, "la seva absoluta disconformitat...", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Nocturno de gala (f. 14r), 10versos: Comença, "El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,"; Acaba, "su total disconformidad...", vers lliure -- 5, Sonet (f. 17r): Comença, "Amb aquest primer vers entra a la dansa,"; Acaba, "fa que el sonet arribi a les sabates.", sonet. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Soneto (f. 16r): Comença, "Con este primer verso entra en la danza,"; Acaba, "lleva hasta los zapatos el soneto.", sonet -- 6, Gestos (f. 19r), 5versos: Comença, "-Llampega- i amb la mà dreta descriu en l'aire / una ziga-zaga-."; Acaba, "no contesta / amb gestos com sol fer la majoria.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Gestos (f. 18r), 5versos: Comença, "-Relampaguea- y con la mano derecha describe en el aire / un zig-zag-."; Acaba, "no contesta / con gestos como suele hacerlo la mayoría.", vers lliure -- 7, Cocodril (f. 21r), 7versos: Comença, "El cocodril obre / la boca"; Acaba, "i es queda transformat en una / arpa viva.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Cocodrilo (f. 20r), 7versos: Comença, "El cocodrilo abre / la boca"; Acaba, "y queda transformado en un / arpa viva.", vers lliure -- 8, Joc (f. 23r, 53v), 2estrofes-16versos: Comença, "Agafes un bitllet de banc"; Acaba, "i veuran / que el general s'ha / convertit en / capellà.", vers lliure (corr. en bolígraf). Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Juego (f. 22r, 53r), 2estrofes-16versos: Comença, "Tomas un billete de banco"; Acaba, "y verán / que el general se ha / convertido en / capellán.", vers lliure (corr. en bolígraf) -- 9, Crepuscle d'un mamut (f. 25r), 3estrofes-18versos: Comença, "Una cúpula airosa"; Acaba, "¿Per què / hi ha alguna cosa / i no res?"; Dedicatòria, "A Marta i Andrés Sánchez Robayna", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Crepúsculo de un mamut (f. 24r), 3estrofes-18versos: Comença, "Un cúpula airosa"; Acaba, "¿Por qué / hay algo y no / nada?"; Dedicatòria, "A Marta y Andrés Sánchez Robayna", vers lliure -- 10, Després... (f. 27r), 3versos: Comença, "Després d'escriure el poema"; Acaba, "on va ser tallat el paper.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Después... (f. 26r), 3versos: Comença, "Después de escribir el poema"; Acaba, "donde fue cortado el papel.", vers lliure -- 11, Les obres (f. 29r), 2estrofes-4versos: Comença, "Les obres de X em diverteixen,"; Acaba, "Només m'agraden quan hi penso.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Las obras (f. 28r), 2estrofes-4versos: Comença, "Las obras de X me divierten,"; Acaba, "Sólo me gustan cuando pienso en ellas.", vers lliure -- 12, He vist... (f. 31r), 3versos: Comença, "He vist un ovni!"; Acaba, "li ha semblat un avió normal.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. He visto... (f. 30r), 3versos: Comença, "¡He visto un ovni!"; Acaba, "le ha parecido un avión normal.", vers lliure -- 13, Sembla... (f. 33r, 53r), 6versos: Comença, "Sembla com si cada obra hagués estat / pensada curosament"; Acaba, " fer-hi cap esmena un cop començada", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Parece... (f. 32r, 53r), 6versos: Comença, "Parece como si cada obra hubiera sido / pensada cuidadosamente"; Acaba, " ninguna ", vers lliure -- 14, Sembla... (f. 35r), 3versos: Comença, "Sembla com si cada obra hagués estat / pensada tan curosament,"; Acaba, "que no calgui / fer-hi cap esmena un cop començada.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Parece... (f. 34r), 3versos: Comença, "Parece como si cada obra hubiera sido / pensada tan cuidadosamente,"; Acaba, "que no hiciera falta / hacerle ninguna corrección una vez comenzada.", vers lliure -- 15, Mots (f. 37r): Comença, "Tinc un llenguatge per a explicar faules"; Acaba, "el mot en tant que mot i objecte lliure."; Dedicatòria, "Al poeta Alain Misson", i.e. Alain Arias-Misson; sonet. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Palabras (f. 36r): Comença, "Tengo un lenguaje para explicar fábulas"; Acaba, "palabras de verdad, objetos libres."; Dedicatòria, "Al poeta Alain Misson", i.e. Alain Arias-Misson; sonet -- 16, Eco (f. 39r): Comença, "-Explica'm, tu, què és el sol. -El sol."; Acaba, "i aprèn amb seny que no pots fer res més."; Dedicatòria, "A Maria-Lluïsa Palau", sonet. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Eco (f. 38r): Comença, "-¿Podrías decirme qué es el sol? -El sol."; Acaba, "y aprende: nada más puedes hacer."; Dedicatòria, "A Maria-Lluïsa Palau", sonet -- 17, Endavant! (f. 41r), 10versos: Comença, "Si no sabíem el que és"; Acaba, "tampoc aquestes ratlles no / serien un poema.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. ¡Adelante! (f. 40r), 10versos: Comença, "Si no supiéramos lo que es"; Acaba, "tampoco estas líneas serían / un poema.", vers lliure -- 18, Apunta... (f. 43r), 4versos: Comença, "-Apunta abans de tirar al blanc."; Acaba, "no et caldrà disparar.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Apunta... (f. 42r), 4versos: Comença, "-Apunta antes de tirar al blanco."; Acaba, "no te hará falta disparar.", vers lliure -- 19, Esteneu la detonació... (f. 45r), 4versos: Comença, "Esteneu la detonació d'aquest / poema;"; Acaba, "i diluïu-lo en el silenci / original.", vers lliure. Inclou la traducció de la composició al castellà, i.e. Extended la detonación... (f. 44r), 4versos: Comença, "Extended la detonación de este / poema;"; Acaba, "i diluidlo en el silencio / original.", vers lliure. Referències bibliogràfiques: - Poemes = Poemas. 1, Sense títol (f. 7r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 9. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 2, Hàlit = Hálito (f. 10r-11r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 12-13. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 3, Sonet de paper = Soneto de papel (f. 12r-13r, 53r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 14-15. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 4, Nocturn de gala = Nocturno de gala (f. 14r-15r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 16-17. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 5, Sonet = Soneto (f. 16r-17r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 18-19. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 6, Gestos (f. 18r-19r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 20-21. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 7, Cocodril = Cocodrilo (f. 20r-21r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 22-23. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 8, Joc = Juego (f. 22r-23r, 53r-53v). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 24-25. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 9, Crepuscle d'un mamut = Crepúsculo de un mamut (f. 24r-25r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 26-27. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 10, Després... = Después... (f. 26r-27r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 28-29. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 11, Les obres = Las obras (f. 28r-29r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 30-31. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 12, He vist... = He visto... (f. 30r-31r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 32-33. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 13, Sembla... = Parece...(f. 32r-33r, 53r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 34-35. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 14, Sembla... = Parece... (f. 34r-35r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 36-37. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 15, Mots = Palabras (f. 36r-37r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 38-39. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 16, Eco (f. 38r-39r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 40-41. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 17, Endavant! = ¡Adelante! (f. 40r-41r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 42-43. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 18, Apunta... (f. 42r-43r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 44-45. (Péñola blanca; 4). - Poemes = Poemas. 19, Esteneu la detonació... = Extended la detonación... (f. 44r-45r). Publicat a: Brossa, Joan. Poemes = Poemas. Versión castellana de Andrés Sánchez Robayna. Teguise, Lanzarote: Fundación César Manrique, DL 1997, p. 46-47. (Péñola blanca; 4).
Gènere/forma no predominant: Poesia - Formes clàssiques - Sonets: 3, Sonet de paper = Soneto de papel (f. 12r-13r) -- 5, Sonet (f. 17r) = Soneto (f. 16r-17r) -- 15, Mots = Palabras (f. 36r-37r) -- 16, Eco (f. 38r-39r) ; Poesia visual: 1, Sense títol (f. 7r). -- Una nota de la Fundación César Manrique, adreçada a Joan Brossa, a manera de presentació de la prova d'impremta lliurada a Brossa; la Fundació César Manrique li demana que faci els suggeriments que consideri oportuns, i, en concret, li pregunten si el poema visual inclòs a la prova està ben reproduït. Al verso de la nota, el número de telèfon de l'autor de la versió castellana dels poemes, Andrés Sánchez Robayna, etc. -- Poemes = Poemas. 3, Sonet de paper = Soneto de papel (f. 12r-13r, 53r). Al recto del full 53, i.e. al full que conté correccions de la prova escrites amb bolígraf, la correcció del terme "línea" per "verso" al segon vers del segon tercet del sonet, i.e. "Verás cómo el poema y cada línea". -- Poemes = Poemas. 8, Joc = Juego (f. 22r-23r, 53r-53v). Al verso del full 53, i.e. al full que conté correccions de la prova escrites amb bolígraf, la correcció dels dos darrers versos que clouen la primera estrofa de la composició en català i, al recto del full 53, dues propostes per a la traducció en castellà de les correccions de la versió original de la composició. -- Poemes = Poemas. 13, Sembla... = Parece...(f. 32r-33r, 53r). Les correccions de la composició, indicades amb una línia horitzontal que ratlla els termes i frases corregides, fan part de la composició. Al recto del full 53, i.e. al full que conté correccions de la prova, la nota indicativa "No tant espai entre vers i vers" escrita amb bolígraf.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Preparació per a l'edició d'obres > Proves d'impremta > Poesia literària
Altres títols:
Poemas
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Proves d'impremta. Secció Preparació per a l'edició d'obres. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
1997
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.00669.001
Topogràfic:
BROSSA_PREP_PRI_PL_00006_001
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer