Imagen
2012
Exemplar numerat i signat per l'artista. -- Conté un desplegable més un full amb detalls de la publicació, númeració i signatura, tot en un sobre numerat. -- Al sobre: 12/02/2012.

Fitxa tècnica

Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Publicació/Producció:
Ghent : MOREpublishers, 2010
Tiratge:
20/100
Col·lecció:
Sunday ; 014
Dimensions/Durada:
Dimensions: 32,3 x 23
Dimensions: 29,7 x 21
Dimensions: 29,7 x 21
Idioma:
Anglès
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A10769
Topogràfic:
Material Gràfic_P_M_0368