Imagen
1959

Còpia simple de l'escriptura de constitució del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona realitzada pel notari Jaime Lasala Gravisaco número 2057. Otorgada per María del Carmen Pallejá Ricard, Javier Busquets-Sindreu (arquitecte), Jorge Farreró Aviá (industrial), Juan Ramón Masoliver Martínez (escriptor), Miguel Lerin Seguí (del comerç), Césareo Rodríguez Aguilera Conde (advocat), Gustavo Gili Esteve (editor), Alejandro Cirici Pellicer (escriptor). Data: 12 de maig de 1959. S'estableix que el capital social de la companyia és de 50.000 pessetes, representats per 50 accions de 1.000 pessetes cada una. Les persones citades són les fundadors de l'entitat i els dos primers aporten 7.000 pessetes i els altres 6.000 pessetes cada un. S'estableixen els següents càrrecs per al primer consell de l'administració: president: María del Carmen Pallejá Ricard; director gerent: Alejandro Cirici Pellicer; secretari general: Césareo Rodríguez Aguilera Conde; consellers: Juan Ramón Masoliver Martínez, Javier Busquets Sindreu, Jorge Farreró Aviá, Miguel Lerin Seguí i Gustavo Gili Esteve. S'inclouen els estatuts de l'entitat que estableix que el propòsit d'aquesta és la instal·lació d'un museu d'art contemporani a Barcelona amb una exposició permanent d'obres, la instal·lació de museus d'igual caràcter a altres ciutats o l'ajuda i col·laboració amb els mateixos, l'organització d'exposicions i concursos d'art, la concessió de premis, beques o pensions als artistes o a les seves obres, la celebració de conferències, cursos i ensenyaments d'art, la producció i projecció de pel·lícules del mateix caràcter, la creació d'una biblioteca especialitzada, l'edició i distribució de llibres, fulletons, catàlegs i reproduccions d'obres d'art, la compra i venda d'obres d'art, l'acceptació de donacions, llegats i dipòsits d'obres d'art o per l'adquisició de les mateixes, i qualsevol altre activitat relacionada amb les anteriors, o en general, de qualsevol classe de comerç o indústria lícita. També es diu que la seu provisional és al carrer de Girona, 3, principal, 2a.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) > Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) > Fundació i gestió del Museu
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Sèrie:
Sèrie Fundació i gestió del Museu. Secció Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Publicació/Producció:
1959
Dimensions/Durada:
Dimensions: 33,2 x 23,2
Idioma:
Castellà
Tipus de material:
Monografia
Número de registre:
A.MAR.0040
Topogràfic:
MACB59-67_MACB_FGM_01