Imagen
1959
Document mecanoscrit i manuscrit dels estatuts de l'Asociación de Artistas Actuales de 25 de febrer de 1959. Està relacionat amb el document A.MAR.0001, estatuts anteriors sobre els quals es basa aquest document. Són un esborrany dels estatuts de la Asociación de Artistas Actuales amb 55 articles que versen sobre: el nom, finalitats, domicili i personalitat; els socis; l'assemblea; de la junta de govern; el president; el secretari; del tresorer; els altres membres de la junta; el jurat de selecció; les organitzacions filials; la relació amb entitats afins; les recompenses i distincions; el règim econòmic; la duració i dissolució; i la modificació dels estatuts.
En aquest esborrany s'inclou entre els objectius del Museu la creació d'un Museu d'art actual que antecedeix la creació del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967). Conté una nota manuscrita al primer full on diu "Mi ejemplar". Podria ser una de les còpies que es van distribuir entre els fundadors de l'Asociación de Artistas Actuales.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) > Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA)
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Sèrie:
Secció Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Publicació/Producció:
1959
Dimensions/Durada:
Dimensions: 31,3 x 21,3
Idioma:
Castellà
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.MAR.0003
Topogràfic:
MACB59-67_AAA_03

Documents d’arxiu relacionats

Altres documents d’arxiu relacionats