Imatge
-

El fons recull la documentació que va generar el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona durant el seu període d’activitat (1959-1967). També conté documentació sobre el museu generada per tercers, així com d’institucions amb les quals mantenia relació, com ara el Salón Femenino de Arte Actual.

Fitxa tècnica

Autor:
Número de registre:
A.MAR.F
Idioma:
Castellà, Català, Francès
Descripción:

0,69 m (2 capses, 112 unitats documentals), paper

Data:
1953-1985
Crèdit:

Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)


Autor del fons

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 1959 -1967

El fons recull la documentació que va generar el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona durant el seu període d’activitat (1959 -1967). També conté documentació sobre el museu generada per tercers, així com d’institucions amb les que mantenia relació, com el Salón Femenino de Arte Actual.

Es dedueix que la direcció del museu va conservar documents de la Associació d’Artistes Actuals (AAA), que organitzava els Salons de Maig, ja que aquesta institució està relacionada amb la creació del museu.

Amb la liquidació i el traspàs del museu, diferents membres que havien constituït la direcció van conservar part del fons i el van completar amb documentació d’altres entitats que suposaven una continuació en la seva idea de museu com la Sección de Arte Contemporáneo de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans a Banyoles.

El material s’organitza en quatre seccions que corresponen a les diferents entitats relacionades amb la creació d’un museu d’art contemporani a Catalunya en ordre cronològic: l’Asociació d’Artistes Actuals (AAA); el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) pròpiament dit; el Salón Femenino de Arte Actual i els sucessors del museu (la Sección de Arte Contemporáneo de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans a Banyoles).

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona va néixer el 1959 com a una societat mercantil, gràcies a la iniciativa d’un col·lectiu de personalitats del món de la cultura, com el crític i historiador de l’art Alexandre Cirici Pellicer i Cesáreo Rodríguez Aguilera, entre d’altres, amb l’objectiu de difondre i impulsar l’art contemporani català. El 21 de juny de 1960 s’inaugura la primera exposició a la Cúpula del cinema Coliseum, en un local cedit pel Foment de les Arts i del Disseny (FAD). Es van realitzar un total de 23 exposicions, tant individuals com col·lectives, amb artistes del moment. Cal destacar: Antoni Bonet, Jordi Curós, Josep Maria de Sucre, Jean Fautrier, Ángel Ferrant, August Puig, Albert Ràfols-Casamada, Romà Vallès i Moisès Villèlia .

L’obertura del museu va suposar la fita màxima d’un seguit de passos per impulsar l’art contemporani que va començar amb la creació del Club 49, l’any 1949 i amb la de l’Associació d’Artistes Actuals (AAA), al 1953, que organitzava els Salons de Maig. Cal esmentar que els estatuts de l’AAA ja preveien la creació d’un museu d’art contemporani.

Tot i l’impuls donat, el febrer de 1963 es va realitzar l’última i polèmica exposició itinerant L’art i la pau. Una mostra, d’un compromís polític evident, va topar amb les idees del règim polític del moment. Aquest fet, juntament amb les dificultats per trobar un emplaçament adient i un suport econòmic, van complicar l’evolució del museu. Després d’un llarg període de negociacions amb la Diputació de Barcelona, entre 1962 i 1966, amb la finalitat d’aconseguir que recolzés la institució, la societat es va dissoldre i el 1967 les obres d’art van passar a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, instal·lat al castell del municipi. Malgrat la voluntat de donar una continuïtat al museu creant una secció específica d’art contemporani al nou emplaçament, el projecte va perdre el seu impuls inicial i no es va dur a terme.

Als anys vuitanta l’Ajuntament de Banyoles va prendre el relleu en la iniciativa de crear un museu d’art contemporani que amb l’objectiu de reflectir l’activitat dels artistes actius als Països Catalans. No es va arribar a formalitzar el projecte, però es va revifar la necessitat de tenir un museu d’art contemporani a Catalunya, esperit amb el que es va crear el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 1995.

 

Antecedents del Museu
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)

 Fundació i gestió del Museu

 Guerra de Museos

 Negociacions amb la Diputació de Barcelona

 Museo De Arte Del Siglo XX - Projecte Brugués

 Liquidació de la societat

 Traspàs a la Biblioteca - Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú

 Exposicions

 

Institucions paral·leles

 Salón Femenino de Arte Actual

 

Successors del Museu

 Museu d'Art Contemporani dels Països Catalans

 Sección De Arte Contemporáneo De La Biblioteca - Museo Víctor Balaguer

Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí