Imagen
[1967]
Document manuscrit i mecanoscrit. -- Diverses versions d'un guió de cinema per a la pel·lícula "No compteu amb els dits" (1967). -- Del recto del full 23 al verso del full 27, un fragment del guió de cinema escrit amb llapis (corr. en llapis) en diverses seqüències numerades, algunes escrites en castellà, amb anotacions en bolígraf probablement de Pere Portabella. -- Al recto del full 29, dues provatures escrites amb llapis per a concebre un diàleg en castellà entre els personatges "Ella" i "Él" per a una seqüència de la pel·lícula referenciada amb la nota indicativa "Text anells" escrita amb llapis. -- Al verso dels fulls 28 i 29, una versió dels crèdits inicials de la pel·lícula escrits amb llapis (corr.
en bolígraf) sota el títol "No compteu amb els dits" escrit amb llapis. Del recto del full 36 al verso del full 36, una versió més preliminar dels crèdits inicials de la pel·lícula escrits amb llapis (corr. en llapis). -- Al recto del full 35, el títol "No compteu amb els dits" escrit amb bolígraf juntament amb altres títols escrits amb bolígraf al recto i al verso del full; i.e., "El nom del gall", "La fletxa i el gall", "Tir al colom", "Cafema", "Ala immòbil", "El gos i l'os", "Llit de neu", "La barba del cranc", "L'hèlix de l'autocar", "La calor dels esquimals", "L'elefant nan", "El llamp i el tro", "La primera marca", "Ploma de gall", "La pluja i les sabates", "El violí sota la barba", "El gat i la garça" (i.e., "El gat i la garsa"), "Bombetes al paraigua", "Peix de pluja", "L'incendi de les botigues", "La primera maduresa" i "El guant nou", escrit amb bolígraf. -- Al recto i al verso del full 30, diverses frases en majúscula escrites amb bolígraf relacionades amb la publicitat, potser concebudes a manera de títol, algunes il·lustrades amb esborranys d'escenes traçats amb bolígraf; i.e., "Júpiter publicitari", "Spots i publifilms", "Spots i publicismes", "Transformació publicitària", "El bell animal", "Bandera de papallones", "El novè art", "La mà i el guant", "Publicisme negre", "Venus sense publicitat", "La cinquena fase de la lluna", "Spots i publicintes", "Sèrie publicitària", "Venus publicitària", "Babe Pipse Calo", "El molí de Júpiter", "El somni del gerent", "Mutació publicitària", "Babe Pepis Calo" o "Guipe Pepis Calo", escrit amb bolígraf (corr. en bolígraf). Al recto i al verso del full 56, una altra versió de les diverses frases (o títols) relacionades amb la publicitat escrites en majúscula, i.e. "Fènix publicitària", "Cant de cigne publi" (a mig escriure), "Bandera de papallones", "Publicismes", "Venus publicista", "L'endemà [+++]", "Publicinta", "Publicitat negra", "Publicismos", "Sense pub", "Spots de publicitat negra" i "Cant de cisne", escrit amb bolígraf. -- Al verso del full 30, una nota d'agenda en castellà escrita amb bolígraf, potser autògrafa de Pere Portabella; i.e., "Domin., Enrique, 1 1/2", "Lunes, Antonio, 9" i "Domi., Proex, 5", escrit amb bolígraf. -- Al verso del full 30, un esborrany de carta de Joan Brossa poc intel·ligible probablement adreçat a Bernard Lesfargues sobre la peça de teatre (o poesia escènica) "El gran Fracaroli", potser en relació amb una traducció de l'obra al francès. -- Del recto del full 31 al verso del full 34, una versió mecanografiada del guió de cinema, escrit en castellà sota el títol més preliminar "Carmen: diálogos", constituït per diverses seqüències numerades cadascuna amb un títol assignat (corr. en bolígraf i en llapis). Al recto del full 31, el cognom "Mestres" escrit amb llapis, i.e. Josep Maria Mestres Quadreny; i a la primera seqüència del guió, titulada "La ducha", un fragment de text escrit amb bolígraf afegit al text mecanografiat. Al verso del full 33, una provatura escrita amb bolígraf per a a concebre una seqüència de la pel·lícula (corr. en bolígraf); i al verso del full 34, diverses provatures escrites amb llapis i amb bolígraf, completament ratllades amb llapis, per a concebre una seqüència o diverses seqüències de la pel·lícula. -- Al verso del full 34, una provatura escrita amb llapis per concebre una composició, titulada "Esquema de tempesta" de 2 versos, potser per a una seqüència del guió de cinema; i.e., "Es desenca[++] el vent [++++]. / -L[l]amps i trons -D[++] dels m[++].", vers lliure, escrit amb llapis (corr. en llapis). -- Al verso del full 34, tres provatures desestimades d'un esborrany potser per a concebre una composició objectual amb una figura no identificada, potser la figura d'una copa, traçada amb llapis i completament ratllada amb llapis. -- Al recto del full 35, diverses provatures escrites amb llapis o amb bolígraf per a concebre fragments de seqüències del guió de cinema. -- Al recto del full 36, diverses provatures en castellà escrites amb llapis per a concebre una o diverses seqüències de la pel·lícula. -- Al verso del full 37 tres versions de la primera seqüència de la pel·lícula, escrit amb llapis (corr. en llapis); i al recto del full 36 diverses provatures escrites amb llapis per a concebre la seqüència cinematogràfica. -- Al verso del full 38, un esborrany de sis seqüències cinematogràfiques numerades consecutivament, traçat amb bolígraf, juntament amb altres esborranys sense numerar traçats amb bolígraf probablement concebuts per a la pel·lícula "No compteu amb els dits", i.e. una seqüència identificada com un filmet ambientat en una plaça de toros buida d'espectadors amb turistes torejant a la plaça; una seqüència amb un diàleg entre dos personatges, l'un català i l'altre castellà, en què el personatge català adopta la llengua de l'altre perquè el personatge castellà no entén el seu interlocutor; o una altra seqüència preliminar identificada com un contrafilmet descrit amb els termes "Esternuts" i "Tos", escrit amb bolígraf. Al recto dels fulls 39 i 40, diverses provatures traçades amb llapis i amb bolígraf per a concebre les sis seqüències cinematogràfiques numerades del full 38. -- Al verso del full 38, tres noms de dona escrits amb bolígraf, i.e. "Hermínia", "Satanina" i "Satanel·la"; al verso del full 58, el nom "Satanela" (i.e. "Satanel·la") i més avall la frase "Mola de sang" potser concebuda a manera de títol, escrit amb llapis; i al verso del full 60, novament el nom "Satanela" (i.e. "Satanel·la") escrit amb llapis.
- El full 35 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre tramès pel Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares.
- Al recto i al verso del full 35, diverses provatures escrites amb bolígraf per a concebre un fragment de text; i.e., "totes les anelles / de la cadena de les lleis estrictes de la creació artística" ", o "Aquest és l'homenatge a un alè poderós que he encabit / en una sola habitació, nus per nus, l'arbre de la crea[ció]", escrit amb bolígraf (corr. en bolígraf). Al verso del full 34, una versió del fragment de text, escrit amb llapis.
- Al recto del full 35, un número de telèfon escrit amb bolígraf juntament amb un nom de pila, potser "Ana", escrit amb bolígraf.
- Al recto del full 38, una bibliografia de l'obra teatral i poètica de Joan Brossa publicada fins l'any 1966, escrita amb llapis (corr. en llapis); algunes referències bibliogràfiques estan marcades amb una aspa traçada amb bolígraf. Els apartats de la bibliografia, "Bibliografia teatral" i "Bibliografia poètica", inclouen les referències de traduccions de l'obra de Joan Brossa, i l'apartat "Bibliografia poètica" inclou les referències de les publicacions d'artista.
- Al recto del full 40, un fragment de text escrit amb bolígraf poc intel·ligible.
- Al verso del full 40, una llista de noms de crítics d'art i d'articulistes identificats amb el títol del diari o de la revista en què publiquen, escrit amb bolígraf; i.e., Rafael Santos Torroella i el diari "El Noticiero Universal", Joan Perucho i la revista "Destino", Juan Cortés i el diari "La Vanguardia Española", Alberto del Castillo i el "Diario de Barcelona", Cesáreo Rodríguez Aguilera i el "Diario de Barcelona", Àngel Marsà i el diari "El Correo Catalán", Joan Gich i el diari "Tele/express", Arnau Puig i la revista "Siglo 20", i Alexandre Cirici i la revista "Serra d'Or".

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Creació de manuscrits > Manuscrits d'obres > Poesia literària
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[1967]
Idioma:
Català
Castellà
Anglès
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03546.027.012
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00182_023

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document es compon de...

Altres documents d’arxiu relacionats

L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut