Imagen
[1994?]

Document manuscrit. -- Esborranys de poemes objecte o instal·lacions per a l'exposició "Joan Brossa, entre les coses i la lectura", organitzada al Palau de la Virreina l'any 1994, amb un plànol reprografiat probablement d'una planta de l'edifici, que mostra la disposició de les obres exposades en els diversos espais del centre. - Amb els esborranys de poemes objecte o instal·lacions, un portafolis d'un arxiu de l'Ajuntament de Barcelona amb la referència indicativa "Brossa" escrita amb bolígraf, i.e. Joan Brossa. - El full 139 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'una carta mecanografiada del 27 de novembre de 1989 adreçada a Marta Luna, d'Editorial Cruïlla. - Al recto del full 135, diverses referències o esborranys escrits o traçats amb tinta o amb llapis sota el títol "Variants" escrit amb llapis; i.e. una referència d'una composició amb pilotes i globus (potser globus terraqüis), escrita amb tinta i ratllada amb tinta; una referència d'una composició amb una gàbia i peixos, escrita amb tinta; una referència d'una composició amb daus i un crani, escrit amb tinta; una referència d'una composició amb una moto (o motocicleta) i un aparell de televisió, escrit amb tinta; una referència d'una composició amb escarabats, escrita amb llapis; o una referència d'una composició amb un calendari de Josep Maria de Porcioles i Colomer, escrit amb llapis. - Al recto del full 135, un esborrany amb la figura d'una taula dividida pel mig en dues parts amb un mur o una paret alta, traçat amb tinta. Al recto del full 141, una versió de l'esborrany traçat amb tinta amb el títol "Burlesc" escrit amb llapis. - Al verso del full 135, un esborrany d'un poema objecte o d'una instal·lació amb una figura traçada amb tinta no identificada, i la nota indicativa "Decoració plegada amb el títol de l'obra (en lloc d'atretzo [i.e. attrezzo])", escrit amb tinta. - El full 136 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre de la firma Fra Diavolo, Serveis Musicals, adreçat a Pepa Llopis. - Al recto del full 136, diversos noms de directors de cinema escrits amb bolígraf, i.e. Peter Weir (ratllat amb llapis), Stephen Frears, Patrice Leconte, Preston Sturges, i Spike Lee. - Al verso del full 136, diverses referències o esborranys escrits o traçats amb tinta o amb llapis; i.e. un esborrany d'una composició amb la figura d'una arqueta traçada amb tinta; una referència d'una composició amb serpentines i sabates escrita amb tinta; o una referència d'una composició amb dos termes indicatius escrits amb llapis, i.e. "Porcioles", de Josep Maria de Porcioles i Colomer, i "Calendari". - Al recto del full 139, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, alguns numerats; i.e. un esborrany potser amb un garbuix (o un embull) de serpentines, i, entre el garbuix, la figura d'una mà estesa alçada, enfundada en un guant blanc, traçat amb llapis; un esborrany traçat amb llapis amb una figura no identificada; o un esborrany d'un poema objecte amb el títol "Trampa" escrit amb llapis i una altra figura no identificada traçada amb llapis. - El full 141 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un programa d'activitats de l'Associació d'Amics del Liceu. Al recto del full 141, diversos esborranys o referències d'instal·lacions o de parts d'instal·lacions, traçats amb tinta, sota els títols "Variants" i "Detalls" escrits amb llapis; i.e. una referència amb els termes "Guerrer" i "Frac" escrits amb tinta, amb el títol "Paràsit" escrit amb llapis; un esborrany d'una part d'una instal·lació, i.e. la figura d'una sopera i una forquilla probablement d'una coberteria de luxe disposades sobre una superfície circular, potser d'una tauleta, traçat amb tinta; el cognom "Porcioles" escrit amb llapis, i.e. Josep Maria de Porcioles i Colomer; i un esborrany d'una part d'una instal·lació, i.e. la figura d'un faristol amb el peu de fusta, traçat amb tinta. - El full 143 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un formulari en castellà sense complimentar per a registrar dades bibliogràfiques d'un autor. Al recto del full 143, diverses referències o esborranys de poemes objecte o instal·lacions traçats amb llapis; i.e. la referència "Material de cavallets desm[++]" escrita amb llapis; la referència "Noël: descans" escrita amb llapis; un esborrany d'un poema objecte o una instal·lació amb la figura de dues gallines fermades, lligades per una pota amb un cordill estacat, traçat amb llapis; un esborrany d'un poema objecte o una instal·lació amb la figura d'un marc d'un quadre ple de teranyines, i.e. la nota indicativa "Marc amb teranyines" escrita amb llapis; la referència (o el títol) "Atrezzo del Tenorio" escrita amb llapis; un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'una armadura, traçat amb llapis; un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un frac posat en un maniquí i una llufa penjant del frac, traçat amb llapis; o la referència poc intel·ligible "Maniquins [++++] de gala" escrita amb llapis.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Creació de manuscrits > Manuscrits d'obres > Poesia visual
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[1994?]
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03506.037
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00079_024_GF_001