Imagen
[1995?]

Document manuscrit. -- La figura d'una copa traçada amb llapis amb el recipient concebut amb un nas postís capgirat. - Els fulls 130 i 131 s'han obtingut de reutilitzar dos fragments de sobre. - El full 133 s'ha obtingut de reutilitzar una invitació del president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, a l'acte d'obertura de la Primavera Fotogràfica del 1986, el 20 de març al Palau de la Generalitat de Catalunya. - El full 134 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre adreçat a Joan Brossa. - El full 135 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre de la Galeria Eude, amb la data "21.10.92" al mata-segells. - Al recto del full 131, diverses provatures escrites amb llapis poc intel·ligibles per a redactar un text. - Al recto del full 132, una versió de la composició visual traçada amb llapis. - Al recto del full 130, una composició visual alternativa; i.e. la figura d'un recipient traçat amb llapis, amb les tres primeres lletres en majúscula del terme "Olor" escrites amb llapis al fons del recipient, i un cordill traçat amb llapis amb un extrem a l'interior del recipient i l'extrem oposat a l'exterior, i, a l'extrem del cordill a l'exterior del recipient, una lletra "R" majúscula escrita amb llapis, i.e. la darrera lletra del terme "Olor". Al verso del full 131, una versió de la composició visual traçada amb tinta; i una composició visual alternativa amb el terme "Olor" traçada amb tinta vermella. - Al recto del full 132, diverses notes escrites amb bolígraf per a la traducció de diversos termes del francès al català corresponents a passatges de composicions d'Arthur Rimbaud. - Al recto i al verso del full 132, diverses composicions visuals alternatives traçades amb llapis; i.e. un cercle traçat amb llapis i el terme "Nas" en majúscula escrit amb llapis; un cercle traçat amb llapis amb un antifaç; una copa amb un nas postís a l'interior; o un filament disposat verticalment amb el tram central en forma de molla, i, arran d'un extrem del filament, un nas postís que apunta amunt (o avall). Al verso del full 136, diverses versions de la composició visual traçades amb llapis. - Al recto i al verso del full 133, diverses composicions visuals alternatives traçades amb bolígraf; i.e. diverses composicions visuals amb el terme "Olor" i composicions visuals amb el terme "Flor". Al recto i al verso del full 135, diverses versions de composicions visuals amb el terme "Flor" traçades amb llapis. - Al verso del full 135, una composició visual alternativa traçada amb llapis; i.e. un quadrat traçat amb llapis i les notes indicatives "Quadro verd" i "Olor de menta" escrites amb llapis. - Al verso del full 135, una composició visual o un esborrany de poema objecte traçat amb tinta; i.e. la figura d'un trapezi i una mosca a l'interior de la figura geomètrica. - Al verso del full 135, diverses provatures escrites amb bolígraf per a compondre un o més versos; i.e. "El vent és arpa de fronda", escrit amb bolígraf. - Al recto del full 133, una referència escrita amb tinta a la inauguració d'un poema corpori titulat "A de barca", de Joan Brossa, realizat per encàrrec de l'Ajuntament de Sabadell i instal·lat al Parc de Catalunya d'aquesta ciutat. Al recto del full 133, una altra referència a un poema, realitzat per encàrrec d'un establiment de restauració, un bar restaurant. - Al recto del full 134, diversos esborranys de poemes objecte o composicions visuals; i.e. un peix traçat amb llapis amb un fil de pescar a la boca i, a l'extrem oposat del fil, un ham traçat amb llapis; una cadena traçada amb llapis concebuda amb les baules de paper, i.e. la nota indicativa "Anella de paper" escrita amb llapis; o un coll d'ampolla traçat amb llapis amb un tap coronat amb una barretina, i.e. la nota indicativa "Tap amb barretina" escrita amb llapis.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Creació de manuscrits > Manuscrits d'obres > Poesia visual
Títol uniforme:
La copa del nas
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[1995?]
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03504.001.042
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00078_001_031