Imatge
Desde

El fons històric MACBA està format per la documentació que el Museu d'art contemporani de Barcelona (MACBA) ha produït, en qualsevol suport i format, en el decurs de la seva activitat expositiva, cultural i educativa La documentació del fons històric que es transfereix a l’Arxiu es basa en tres consideracions:
-Finalització del tràmit pel qual s’ha generat la documentació.
-Valor històric o patrimonial del document, una vegada ha perdut el valor administratiu, legal o fiscal.
-Freqüència de consulta més baixa. =

El fondo histórico MACBA esta formado por la documentación que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) ha producido, en cualquier soporte y formato, en el transcurso de su actividad expositiva, cultural y educativa. La documentación del fondo histórico que se transfiere al Archivo se basa en tres consideraciones:
- Finalización del trámite por el cual se ha generado la documentación.
- Valor histórico o patrimonial del documento, una vez haya perdido el valor administrativo, legal o fiscal.
- Frecuencia de consulta más baja. =

MACBA Historical Fonds is formed by the documentation that the Museum of Contemporary Art (MACBA) has produced in any medium and format, in the course of its exhibition, cultural and educational activity. The documentation of the MACBA historical Fonds that is transferred to the Archive is based on three considerations:

- Completion of the process by which the documentation has been generated.
- Historical or patrimonial value of the document, once it has lost the administrative, legal or fiscal value.
- Lower query frecuency.

Fitxa tècnica

Autor:
Número de registre:
A.HIS.F
Idioma:
Castellà, Català, Francès, Italià, Portuguès, Alemany, Anglès
Data:
1995-
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA

Sobre el fons

Fons Històric MACBA

El Fons Històric MACBA conserva la documentació amb valor patrimonial generada pel MACBA durant el desenvolupament de la seva activitat des que es va inaugurar fins a l’actualitat. Aquest fons és imprescindible per documentar l’evolució del museu, la seva història, la Col·lecció, i tota la seva activitat expositiva i programàtica. Així doncs, és un projecte amb projecció futura en el temps, lligat estretament a la vida i l’evolució del museu. Es tracta d’un fons en procés de catalogació i digitalització.

Actualment, disposem de més de 5.000 documents catalogats, entre els quals podem trobar diverses tipologies documentals, com ara: reportatges fotogràfics i vídeos de les exposicions, enregistraments de conferències i seminaris, material de difusió, cartells, enregistraments sonors, etc. Tot aquest recull és el resultat de les activitats que es produeixen al museu: exposicions, tallers, seminaris, conferències, cursos i activitats musicals, entre d’altres.

El fons se centra principalment a preservar la memòria del museu, garantir l’accés a la documentació i a la informació, millorar les condicions de preservació i conservació dels documents, posar a disposició dels investigadors i agents de l’art el patrimoni documental del MACBA i difondre la documentació que testimonia l’activitat del museu.


Explorar el fons

El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman