Imatge

El fons històric MACBA està format per la documentació que el Museu d'art contemporani de Barcelona (MACBA) ha produït, en qualsevol suport i format, en el decurs de la seva activitat expositiva, cultural i educativa La documentació del fons històric que es transfereix a l’Arxiu es basa en tres consideracions:
-Finalització del tràmit pel qual s’ha generat la documentació.
-Valor històric o patrimonial del document, una vegada ha perdut el valor administratiu, legal o fiscal.
-Freqüència de consulta més baixa.

El fondo histórico MACBA esta formado por la documentación que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) ha producido, en cualquier soporte y formato, en el transcurso de su actividad expositiva, cultural y educativa. La documentación del fondo histórico que se transfiere al Archivo se basa en tres consideraciones:
- Finalización del trámite por el cual se ha generado la documentación.
- Valor histórico o patrimonial del documento, una vez haya perdido el valor administrativo, legal o fiscal.
- Frecuencia de consulta más baja.

MACBA Historical Fonds is formed by the documentation that the Museum of Contemporary Art (MACBA) has produced in any medium and format, in the course of its exhibition, cultural and educational activity.

- Completion of the process by which the documentation has been generated.
- Historical or patrimonial value of the document, once it has lost the administrative, legal or fiscal value.
- Lower query frecuency.

Fitxa tècnica

Autor:
Número de registre:
A.HIS.F
Idioma:
Castellà, Català, Francès, Italià, Portuguès, Alemany, Anglès
Data:
1995-
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA

Explorar el fons

La meva obra és el meu cos, el meu cos és la meva obra.
Helena Almeida