Imagen
[1986]-1992
152 fulls (4 x 10,3 cm-29,7 x 21 cm), 1 postal (10,5 x 14,9 cm), 1 carpeta (32,7 x 23,9 cm)
Documents mecanoscrits i manuscrits. -- Dues entrevistes de Lluís Permanyer a Joan Brossa mecanoscrites, amb correccions autògrafes de Joan Brossa, l'una del 1986 i l'altra del gener de 1992, publicades respectivament als suplements "La Vanguardia domingo" (26 oct. 1986) i "La Vanguardia magazine" (1 marzo 1992); i un text biogràfic de Joan Brossa mecanoscrit, transcrit per Lluís Permanyer amb correccions autògrafes de Joan Brossa, publicat com a part del llibre "Brossa x Brossa: records" (Barcelona: La Campana, 1999). -- Entre els fulls de les entrevistes i el text biogràfic de Joan Brossa, una carta postal de Pepa Llopis a Lluís Permanyer.
-- Els textos i la postal estan estotjats en una carpeta amb la referència "Memòries Brossa i entrevista Vanguardia [i.e. La Vanguardia] corregida per ell", escrit amb bolígraf.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Donació de Lluís Permanyer
Idioma:
Castellà
Català
Número de registre:
A12756
Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske