Imagen
1996

Document manuscrit i mecanoscrit. -- Un recull de poemes en vers lliure i poemes visuals que inclou un sonet, publicat sota el títol "La clau a la boca" (Barcelona : Barcanova, 1997). -- El quart full és un full plegat; aplega els fulls del manuscrit que van del full numerat amb 1 al full numerat amb 80. Al recto del full, el títol "La clau a la boca" i la data entre parèntesis "(1996)", escrit amb llapis. -- Numeració irregular: el full 10 està numerat amb 10 i 11; dos fulls numerats amb 19; entre el full numerat amb 19 i el full numerat amb 20, un full sense numerar; dos fulls numerats amb 64; dos fulls numerats amb 74; a partir del full 81 els fulls estan sense numerar. -- Conté: 1, La pedra oberta (f. 1r), 4versos: Comença, "Primer esbosso amb llapis el que serà / el poema"; Acaba, "Sempre procuro de sintetitzar.", vers lliure; escrit amb bolígraf (el títol escrit amb llapis) -- 2, Atonia (f. 2r-2v), 4versos: Comença, "Algunes persones enraonen bé, però els dónes / una ploma"; Acaba, "Però el temps que respirem és la Vida.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 3, A recés (f. 3r), 5versos: Comença, "La nit següent, quan els aplaudiments / del públic"; Acaba, "ahir en aquesta hora l'autor / no havia escrit ni una sola ratlla.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 4, Vehicle (f. 4r), 2estrofes-6versos: Comença, "Aquesta

plana porta l'adhesiu ovalat / amb la lletra C"; Acaba, "s'ha deixat enganyar o ens enganya.", vers lliure; escrit amb bolígraf i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 5, Lupa (f. 5r), 4versos: Comença, "Una xicota està a punt de plorar."; Acaba, "i el foc / es propaga.", vers lliure; escrit amb bolígraf -- 6, Interior (f. 6r), 4versos: Comença, "L'habitació més aviat resulta freda,"; Acaba, "un vidre de finestra aguantat / amb un parell de llibres.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 7, Preguntant respostes (f. 7r), 3versos: Comença, "Tu ets jo, i jo sóc tu;"; Acaba, "em sé el jo que tu ets.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 8, Cendres profanes (f. 8r), 4versos: Comença, "Pixar, cagar,"; Acaba, "que treballar / és obra del capital.", vers lliure; escrit amb tinta -- 9, A punta de dia (f. 9r), 3versos: Comença, "Reforceu la porta del pis."; Acaba, "Panys. Clavilles. Platines. Reixes.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 10, Sense títol (f. 10r-11r): la frase "LLIBRE OBERT" en majúscula escrita amb llapis en un plec (el séc del plec entre els dos termes de la frase); i.e. el substantiu "LLIBRE" escrit al primer full del plec, seguit de l'adjectiu "OBERT" escrit al segon full del plec -- 11, Míster dòlar (f. 12r-13r): dues composicions en vers lliure, la primera numerada amb la xifra romana I i la segona numerada amb la xifra romana II i titulada "La màscara"; la primera composició, numerada amb la xifra I, de 5 versos, comença, "Els ulls són cavitats que semblaven les conques", acaba, "i sobre les orelles.", vers lliure, escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis); la segona composició, numerada amb la xifra II, de 5 versos i titulada "La màscara", comença, "No solament observeu a la careta"; acaba, "i el tipus / que vol fingir.", vers lliure, escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 12, Llamps (f. 14r), 5versos: Comença, "Comprèn un receptor unit a una baixada,"; Acaba, "El penell, en forma de fletxa, porta un joc de politges.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 13, Condició de vida (f. 15r), 6versos: Comença, "Sempre et diu al revés del que pensa; el vaig trobar / amb la idea de fer un poema"; Acaba, "ell sempre li indica la part contrària.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 14, Paisatge a la llum de la lluna (f. 16r), 2estrofes-6versos: Comença, " De fet, el temporal de pluja no va tenir / prou força"; Acaba, "A sis de cada deu cases pobres / diuen que passen gana.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 15, Enquesta o la crisi dels versifrsificadors (f. 17r), 6estrofes-10versos: Comença, "Li agrada el llibre?"; Acaba, "En pot estar segur/segura.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 16, Poema (f. 18r), 2versos: Comença, "A l'original es repeteix a la pàgina 18"; Acaba, "el poema de la pàgina 29.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis) -- 17, Màquina (f. 19r), 4versos: Comença, "Imagino un artefacte literari capaç / de produir figures"; Acaba, " i que hi puguis conversar.", vers lliure; escrit amb bolígraf i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 18, Mòmia 96 (f. 20r), 6versos: Comença, "Declara la seva voluntat que immediatament"; Acaba, "l'enterrin com és degut.", vers lliure; escrit amb tinta -- 19, El peix encès (f. 21r-21v), 5versos: Comença, "Un astronauta va esdevenir el primer / satèl·lit humà de la història"; Acaba, "i navegar per l'espai."; Data, "(1984)", vers lliure; escrit amb bolígraf (el títol escrit amb llapis) -- 20, Osun (f. 22r), 4versos: Comença, "Vaig adquirir un tros de cera verge, però / no vaig tenir la paciència de modelar l'estatueta;"; Acaba, "encara guardo les dues dotzenes d'agulles / de llautó per a fer els experiments.", vers lliure; mecanografiat -- 21, Més enllà del que mostra l'obra (f. 23r), 2estrofes-7versos: Comença, "Després va exposar que li desagradava d'explicar"; Acaba, "No s'hi produeix cap fet inesperat.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 22, També (f. 24r), 4versos: Comença, "El poc respecte que s'ha tingut per unes / obres admirables"; Acaba, "cosa que demostra / que les coses es poden fer bé quan es vol.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 23, Tampoc (f. 25r), 2estrofes-8versos: Comença, " Una obra que només es basi en connotacions / polítiques,"; Acaba, "que tapen / així la perillositat de l'actuació.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 24, Vespre (f. 26r-26v), 3versos: Comença, "-Tu aquí una altra vegada?"; Acaba, "-Un desbordament revolucionari.", vers lliure; escrit amb tinta -- 25, Després dels estudis (f. 27r), 5versos: Comença, " Converteixen en mercaderia el que és un dret."; Acaba, "per interessos econòmics que arrosseguen / els polítics.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 26, Jardí i pluja (f. 28r), 3versos: Comença, "En ple "andantino grazioso""; Acaba, "els músics s'aixequen i deixen / plantat Mozart.", vers lliure; escrit amb bolígraf -- 27, Poema (f. 29r-29v), 2versos: Comença, "A l'original es repeteix a la pàgina 29"; Acaba, "el poema de la pàgina 18.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis) -- 28, Infància del polític (f. 30r), 2estrofes-14versos: Comença, "Muntanyes russes"; Acaba, "Castell del diable", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 29, L'últim home (f. 31r), 5versos: Comença, "Malgrat les aparences i les teories diu / que té por de la soledat;"; Acaba, "té la consciència que "no és aquí".", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 30, Revival (f. 32r), 6versos: Comença, "A la segona dècada del segle"; Acaba, "(Fotos arxiu.)", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 31, Glopada de fum (f. 33r): la frase "que surt per la xemeneia" en minúscula escrita amb llapis, amb les lletres disposades l'una al dessota de l'altra sense deixar espais entre els termes de la frase -- 32, Enraonant entre cafè i cafè (f. 34r), 7versos: Comença, "-Al marge de la coneguda anècdota de l'ornamentació,"; Acaba, "la comprensió dels motius que van originar / a tot el món el moviment modernista.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 33, L'error de la conquista (f. 35r), 3versos: Comença, "Suposant que cada minut poguéssiu comptar / dues-centes unitats més,"; Acaba, "deu / mil anys per a comptar fins a un bilió.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 34, La ratera (f. 36r), 2estrofes-9versos: Comença, "Aquí estem entre dos perills."; Acaba, "S'ha de notar que les coses / les veus ben aviat.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 35, La vergonya dels diners (f. 37r), 9versos: Comença, "Vinga a esgarrapar a tort i a dret / llibres,"; Acaba, "i no et trobes lliure de noses.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 36, Sense títol (f. 38r): la frase "Quatre de copes" en majúscula escrita amb llapis, i.e. una carta de joc de la baralla espanyola; més avall, la frase "Naips intransparents" en majúscula escrita amb llapis, i.e. una designació d'un tipus de carta de joc; més avall, el nom de la firma "Heracli Fournier S,A" en majúscula escrit amb llapis, i.e. Naipes Heraclio Fournier, S.A., dedicada a la fabricació de cartes de joc (o naips); i més avall del nom de la firma, la ubicació o el lloc social de l'empresa escrit amb llapis en majúscula, i.e. "Vitòria" i, a sota, "Espanya" -- 37, Silenci (f. 39r-39v), 3versos: Comença, "Avui, una mà tancada que no deixa / veure més que l'índex estirat."; Acaba, "(És la / posició del dit damunt els llavis.)", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 38, Rambla (f. 40r-40v), 6versos: Comença, "Aquí hi ha la cansaladeria; més avall la fleca;"; Acaba, "i una botiga de preservatius...", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 39, Entre bancs (f. 41r), 4versos: Comença, "Una serp de tres metres de llargària"; Acaba, "Un cotxe / la va atropellar de matinada.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 40, Oficina (f. 42r), 3versos: Comença, "En posar la clau al forat del pany, / vaig observar"; Acaba, "que es deixava créixer l'ungla / del dit petit per burxar-se les orelles.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 41, Catalins (f. 43r-43v), 5versos: Comença, "Els canvis fan ballar cadires."; Acaba, "¿no voldries posar a aquest poema / un motoret auxiliar?", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis) -- 42, Destí natural (f. 44r), 2estrofes-5versos: Comença, "Els bessons tenien en comú el cos sencer,"; Acaba, "i la vida vomita la mort.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 43, Embarcats i ofegats (f. 45r), 3estrofes-12versos: Comença, "No us poseu a ballar,"; Acaba, "si enceneu una espelma.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 44, Tot i els avenços (f. 46r), 4versos: Comença, "Van intentar de forçar la porta"; Acaba, "palanques, trepants, / rossinyols- la porta no va cedir.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 45, Port de ferro (f. 47r), 4versos: Comença, "Com que les dades experimentals només tenen / sentit"; Acaba, "i no pas / construir aquesta teoria a través de les dades.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 46, Terra negra (f. 48r), 4versos: Comença, "Durant la projecció la gent / relega a l'oblit el rodatge:"; Acaba, "l'acceptació de la ficció argumental.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 47, Bestiar de presa (f. 49r), 11versos: Comença, "A les darreries d'aquest segle"; Acaba, "com podem dir que un partit és de centre?", vers lliure; escrit amb tinta -- 48, El vent (f. 50r), 5versos: Comença, "Els bitllets bons només es diferencien / dels falsos"; Acaba, "La numeració dels bitllets és la següent: / Z-6425183, Z-6425184 i Z-6425185.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 49, Camisa (f. 51r): la figura d'un cocodril disposat al dessota del títol "Camisa", probablement en al·lusió al logotip de la firma de roba Lacoste, amb el morro de l'animal orientat al costat esquerre, amb la mandíbula (o la boca) entreoberta -- 50, Trajecte (f. 52r-52v), 5versos: Comença, "...Incorpora dues portes d'acció"; Acaba, "permet de veure l'exterior / als passatgers, drets sense ajupir-se.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 51, Diu... (f. 53r), 5versos: Comença, "...Diu que recorre a lectures com a font / d'inspiració:"; Acaba, "i sorgeix ordenat per / l'activitat creadora de la imaginació.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 52, Take (f. 54r), 8versos: Comença, "Projecten el pla amb el so original"; Acaba, "d'acord / amb el moviment dels llavis."; Dedicatòria, "A Tomàs Pladevall", vers lliure; escrit amb tinta -- 53, El futur de l'aire (f. 55r-55v), 4versos: Comença, "-Tants anys d'experimentacions ja són prou anys"; Acaba, "Ara a fer el balanç / i a treure'n les conseqüències.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 54, Poetastre (f. 56r-56v), 5versos: Comença, "L'il·lustre poeta i notable cal·lígraf"; Acaba, "Les previsions són / que sigui inaugurada per Tots Sants.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 55, Fuga (f. 57r), 5versos: Comença, "En mirar cap a la foscor em sembla / que la Terra"; Acaba, "Un port de ferro és el futur de l'aire.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 56, L'aranya enganxada (f. 58r), 5versos: Comença, "Puja la marea. Quan ve una onada no resta / descobert més que el pic de l'escullera;"; Acaba, "no apareixeria / el vostre cos a la platja.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 57, Fe ordinària (f. 59r), 5versos: Comença, "La fe no consisteix a creure només / en mites religiosos"; Acaba, "que pot portar l'home al cim de / la seva realització", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 58, Poema conse[n]suat (f. 60r), 26versos: Comença, "Amb tants de parlamentaris"; Acaba, "i més ric el capital."; Data, "14-IV-96", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 59, La veu de la terra (f. 61r): Comença, "Malgastaré els enganys damunt el pa."; Acaba, "i que aturar els moments és una faula.", sonet; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 60, Vendes a domicili (f. 62r, 81r-84r): una composició de 2 estrofes, i.e. 18 versos; Comença, "Ha estat trobat un document al vehicle / d'un executiu"; la segona estrofa de la composició es clou amb una llista de signes escrits amb llapis l'un al dessota de l'altre, propis del codi usat pels lladres per a senyalar els habitatges on robar; a mode de llegenda, cada signe va precedit per la seva equivalència (o significació), i.e. l'equivalència "Casa deshabitada" escrita amb tinta, seguit del signe corresponent a la figura d'un rombe traçat amb llapis, entre d'altres equivalències aparellades amb sengles signes; vers lliure, escrit amb tinta i amb llapis (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 61, Poetastre (f. 63r), 4versos: Comença, "-Adobo rellotges, paret"; Acaba, " Telèfon 660 45 19", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 62, Nou situacions dramàtiques (f. 64r), 9versos: Comença, "Venjança"; Acaba, "Odi de famílies", vers lliure; escrit amb tinta (corr. amb tinta) -- 63, El puny del món (f. 64r), 2estrofes-10versos: Comença, "Són els gratacels els que ens representen"; Acaba, " I també les màquines tenen inconvenients!", vers lliure; escrit amb tinta (corr. amb tinta) -- 64, Nocturn (f. 65r-65v), 10versos: Comença, "-Algú assegura que el diner s'usa / correctament."; Acaba, "Més tard van ser acomiadats / a causa de les seves irregularitats...", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 65, La feina en dissabte (f. 66r), 13versos: Comença, "Aquí us pico l'esquena amb la mà dreta"; Acaba, "I ara, en lloc de dir la paraula "serp", / mengeu-vos una cirera", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 66, Poema amb pedres a la sabata (f. 67r), 24versos: Comença, "Els mals mai no s'acaben"; Acaba, "els llops entren als poblats", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 67, Cada abans té el seu després (f. 68r), 4estrofes-16versos: Comença, "El sol llangueix sota un pont."; Acaba, "El seu viure se l'ha endut / massa fumera.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 68, L'embut de la primavera (f. 69r), 19versos: Comença, "Algú tira el barret com més a[mun]t millor."; Acaba, "Em passejo de matí / al lloc més alt de la [cas]a", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 69, Anell de saló (f. 70r-70v), 20versos: Comença, "Sóc aquí, just on vol el paisatge."; Acaba, " ...I la vida es compon de grans desastres / que donen tard petites alegries.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis) -- 70, Quan per a barallar-se no cal ser dos (f. 71r-71v), 17versos: Comença, "No me'n vaig recordar que estava sota la taula."; Acaba, "i el temps afegeixi hores i es pugui augmentar l'alçada.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i amb tinta) -- 71, Senyals de terra (f. 72r-72v), 16versos: Comença, "Tant a les verdes com a les madures"; Acaba, "Que les paraules callin i els fets cantin!", vers lliure; escrit amb tinta -- 72, El barraquer (f. 73r-73v), 6versos: Comença, "En arribar la nit m'assec davant / un arbre"; Acaba, "a una certa edat et mors / o veus morir els altres.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 73, El passejant (f. 74r-74v), 4versos: Comença, "Els meus coneixements gastronòmics són escassos,"; Acaba, "conec la naturalesa i sé que si els <[+++]> arbres meditaven / ho farien per les arrels.", vers lliure; escrit amb bolígraf (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis) -- 74, Joc ras i potada al cap (f. 74r-75v): dues composicions en vers lliure, la primera numerada amb la xifra romana I i la segona numerada amb la xifra II; la primera composició, numerada amb la xifra I, comença, "El món xifres amunt, xifres avall,"; Acaba, "i dintre dels cervells hi ha massa res.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis); la segona composició, numerada amb la xifra II, comença, "El nombre d'entrades venudes al partit final de la Copa"; Acaba, "Tot això sigui dit entre el pa / i la gana.", vers lliure; escrit amb tinta (corr. en llapis i amb tinta) -- 75, Temps d'onades (f. 76r-76v), 22versos: Comença, "Em reca de trencar el mirall,"; Acaba, "Del meu voltant, certament, no em ve la força.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis) -- 76, Avui per demà (f. 77r-77v), 21versos: Comença, "El món jeu en un clot de la muntanya."; Acaba, "i amb cançons no s'enraona: es fan petons a la neu.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis) -- 77, Palanca de tardor (f. 78r), 22versos: Comença, "Fugen els gossos, però ja arribo."; Acaba, "i en el breu instant de la claror d'un llamp.", vers lliure; escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis) -- 78, Epíleg (f. 79r), 2versos: Comença, "Per ser feliç, mortal, camina sempre"; Acaba, "i oblida.", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis) -- 79, Llibre tancat (f. 80r): el títol "Llibre tancat" en majúscula, escrit amb bolígraf, i a sota, centrat respecte del títol, la frase entre parèntesis "(Amb el codi de barres obligatori)" escrita amb bolígraf; i, més avall, al costat inferior dret del full, un dibuix d'un codi de barres traçat amb bolígraf -- 80, Set nusos a la llaçada (f. 85r-86r), 5estrofes-29versos: Comença, "Un bri d'herba sobre el pa"; Acaba, "una bomb[++]", vers lliure; escrit amb tinta (el títol escrit amb llapis, corr. en llapis i en bolígraf). Referències bibliogràfiques: - La clau a la boca. 1, La pedra oberta (f. 1r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 7. - La clau a la boca. 2, Atonia (f. 2r-2v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 8. - La clau a la boca. 4, Vehicle (f. 4r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 10. - La clau a la boca. 5, Lupa (f. 5r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 9. - La clau a la boca. 6, Interior (f. 6r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 12. - La clau a la boca. 7, Preguntant respostes (f. 7r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 13. - La clau a la boca. 8, Cendres profanes (f. 8r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 14. - La clau a la boca. 9, A punta de dia (f. 9r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 15. - La clau a la boca. 10, Sense títol (f. 10r-11r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 16-17. - La clau a la boca. 11, Míster dòlar (f. 12r-13r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 18-19. - La clau a la boca. 12, Llamps (f. 14r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 20. - La clau a la boca. 13, Condició de vida (f. 15r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 21. - La clau a la boca. 14, Paisatge a la llum de la lluna (f. 16r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 22. - La clau a la boca. 15, Enquesta o la crisi dels versifrsificadors (f. 17r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 23. - La clau a la boca. 16, Poema (f. 18r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 24. - La clau a la boca. 17, Màquina (f. 19r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 25. - La clau a la boca. 18, Mòmia 96 (f. 20r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 26. - La clau a la boca. 19, El peix encès (f. 21r-21v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 27. - La clau a la boca. 20, Osun (f. 22r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 28. - La clau a la boca. 24, Vespre (f. 26r-26v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 58. - La clau a la boca. 25, Després dels estudis (f. 27r). Publicat a: Brossa, Joan. La memòria encesa: mosaic antològic. 1a ed. Barcelona: Barcanova, 1998, p. 113. - La clau a la boca. 26, Jardí i pluja (f. 28r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 32. - La clau a la boca. 27, Poema (f. 29r-29v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 33. - La clau a la boca. 28, Infància del polític (f. 30r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 38. - La clau a la boca. 29, L'últim home (f. 31r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 39. - La clau a la boca. 30, Revival (f. 32r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 34. - La clau a la boca. 31, Glopada de fum (f. 33r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 35. - La clau a la boca. 32, Enraonant entre cafè i cafè (f. 34r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 36. - La clau a la boca. 35, La vergonya dels diners (f. 37r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 46. - La clau a la boca. 37, Silenci (f. 39r-39v). Publicat a: Brossa, Joan. La memòria encesa: mosaic antològic. Barcelona: Barcanova, 1998, p. 43. - La clau a la boca. 38, Rambla (f. 40r-40v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 40. - La clau a la boca. 39, Entre bancs (f. 41r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 41. - La clau a la boca. 40, Oficina (f. 42r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 44. - La clau a la boca. 41, Catalins (f. 43r-43v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 47. - La clau a la boca. 43, Embarcats i ofegats (f. 45r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 49. - La clau a la boca. 44, Tot i els avenços (f. 46r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 50. - La clau a la boca. 46, Terra negra (f. 48r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 52. - La clau a la boca. 47, Bestiar de presa (f. 49r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 53. - La clau a la boca. 48, El vent (f. 50r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 54. - La clau a la boca. 49, Camisa (f. 51r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 55. - La clau a la boca. 51, Diu... (f. 53r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 57. - La clau a la boca. 52, Take (f. 54r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 56. - La clau a la boca. 54, Poetastre (f. 56r-56v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 62. - La clau a la boca. 55, Fuga (f. 57r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 63. - La clau a la boca. 56, L'aranya enganxada (f. 58r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 64. - La clau a la boca. 57, Fe ordinària (f. 59r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 65. - La clau a la boca. 58, Poema conse[n]suat (f. 60r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 66-67. - La clau a la boca. 59, La veu de la terra (f. 61r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 51. - La clau a la boca. 60, Vendes a domicili (f. 62r, 81r-84r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 68. - La clau a la boca. 62, Nou situacions dramàtiques (f. 64r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 70. - La clau a la boca. 63, El puny del món (f. 64r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 71. - La clau a la boca. 65, La feina en dissabte (f. 66r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 72. - La clau a la boca. 66, Poema amb pedres a la sabata (f. 67r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 73-74. - La clau a la boca. 67, Cada abans té el seu després (f. 68r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 75. - La clau a la boca. 68, L'embut de la primavera (f. 69r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 76. - La clau a la boca. 69, Anell de saló (f. 70r-70v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 77. - La clau a la boca. 70, Quan per a barallar-se no cal ser dos (f. 71r-71v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 78. - La clau a la boca. 71, Senyals de terra (f. 72r-72v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 79. - La clau a la boca. 72, El barraquer (f. 73r-73v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 80. - La clau a la boca. 73, El passejant (f. 74r-74v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 59. - La clau a la boca. 74, Joc ras i potada al cap (f. 74r-75v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 81-82. - La clau a la boca. 75, Temps d'onades (f. 76r-76v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 83-84. - La clau a la boca. 76, Avui per demà (f. 77r-77v). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 85. - La clau a la boca. 77, Palanca de tardor (f. 78r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 86. - La clau a la boca. 78, Epíleg (f. 79r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 89. - La clau a la boca. 79, Llibre tancat (f. 80r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 90. - La clau a la boca. 80, Set nusos a la llaçada (f. 85r-86r). Publicat a: Brossa, Joan. La clau a la boca (1996). Barcelona: Barcanova, 1997, p. 87-88.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Creació de manuscrits > Manuscrits d'obres > Poesia literària
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
1996
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.00714
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00087

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document es compon de...