Teresa Rubio ve de la història de l’art, de la mediació artística i de la pràctica del collage. Treballa amb el potencial imaginatiu, poètic i crític dels processos artístics per generar situacions de trobada i d’intercanvi que connectin l’art i la vida. Especialitzada en l’educació en museus, entén la institució com un espai porós, de tensió i possibilitat on assajar altres relats i maneres d’estar, i afavorir una cultura d’afectes, col·lectiva, dinàmica i diversa. Li interessa la relació entre l’art i la salut, el treball amb el cos i el collage com a llenguatge i metàfora total.