pli-é collective és un grup de recerca i curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti. Posen en pràctica la tasca curatorial i la retornen a la seva accepció original: la que es relaciona amb la cura. Investiguen estratègies que posen en dubte els marcs relacionals i institucionals hegemònics i exploren altres formats de difusió de la creació artística que facilitin la participació activa de múltiples públics. Actual equip gestor de la Sala d’Art Jove.


Continguts relacionats

Activitats