Joan Manel Pérez es defineix com a grafista i dibuixant. L’aplicació del seu traç la podem veure vinculada al món editorial, la música, el cartellisme, o en propostes més personals, algunes utilitzant el fanzín com a suport. Alguns trets característics de les seves imatges serien la influència de la gràfica de les lluites obreres i l’ús de l’apropiacionisme de l’imaginari popular per tractar temes polítics d’actualitat amb ironia i humor.