Cristina Celada és creadora escènica, actriu, i acompanya grups des de la pràctica artística. Com a artista, li interessa desdibuixar les línies que limiten el que anomenem teatralitat. Treballa amb la idea de barrejar materials aparentment antagònics: alta i baixa cultura, pop i pensament crític, cabaret i llenguatges contemporanis en escena. Li agrada fer desbordar l’escenari, treure el teatre de la sala de teatre.