El Black Panther Party va ser una associació nacionalista negra, socialista i revolucionària activa als Estats Units entre 1966 i 1982. Encara que al principi la seva activitat consistia essencialment a formar patrulles de ciutadans armats per vigilar el comportament de la policia amb els afroamericans, el 1969 van instaurar programes socials de gran repercussió. Tanmateix, l’FBI els considerava «la principal amenaça interna per a la seguretat del país», mentre que els partits d’esquerres els veien com una poderosa força d’oposició a la segregació racial i al servei militar. La seva ideologia es va condensar en el Programa dels Deu Punts, que reclamava el dret a la llibertat, el treball, la protecció, l’habitatge, l’educació, la sanitat i la fi de la brutalitat policial, per a les comunitats negres oprimides.