Actualment jubilat, Josep Amorós va treballar sempre en una entitat financera. Però, en paral·lel a la seva professió, sempre ha tingut una inquietud artística important que el va portar a matricular-se a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona a finals dels anys setanta, on va tenir com a professor de tapís a Josep Grau-Garriga. Tot i que Amorós no va acabar els seus estudis artístics, va mantenir contacte regular amb Grau-Garriga i va participar en diversos dels environaments que aquest artista va crear arreu del món. Entre ells destaquen el realitzat a la Fontana d’Or (Girona, 1977),  La muntanya serà nostra (Vermont, Estats Units, 1978) o l’environament que va realitzar a l’hotel Hyatt Regency de Dubai (1980).