Imagen
1969-1970
Gènere/forma no predominant: Poesia visual: 1, Sense títol (f. 1r-1v) -- 5, Sense títol (f. 5r) -- 17, Sense títol (f. 16r) -- 28, Sense títol (f. 30r) -- 31, Cadena (f. 35r) -- 35, Sense títol (f. 39r) -- 43, Espina (f. 47r) -- 53, Sense títol (f. 59r) -- 55, Sense títol (f. 61r) -- 57, Poema modernista (f. 64r) -- 63, Doblec (f. 71r) -- 65, Sense títol (f. 73r) -- 76, Sense títol (f. 85r) -- 85, Sense títol (f. 94r, 336r) -- 101, Sense títol (f. 114r) -- 108, Sense títol (f. 124r) -- 114, Sense títol (f. 133r) -- 120, Cara (f. 139r) -- 122, Sense títol (f. 143r) -- 128, Sense títol (f. 150r) -- 136, Sense títol (f. 159r) -- 139, Sense títol (f. 162r-162v) -- 144, Sense títol (f. 168r-168v) -- 145, Parallamps (f.
169r) -- 146, Caçador (f. 170r) -- 147, Díptic (f. 171r-172v) -- 152, Sense títol (f. 177r) -- 153, Sense títol (f. 178r) -- 154, Sense títol (f. 179r) -- 155, Sense títol (f. 180r) -- 175, Sense títol (f. 201r) -- 176, Home banyant-se (f. 202r-203r) -- 177, Sense títol (f. 205r-205v) -- 179, Penell (f. 208r) -- 180, Sense títol (f. 209r) -- 183, Sense títol (f. 213r) -- 185, Sonet (f. 215r) -- 197, Informació truncada (f. 227r) -- 198, Sense títol (f. 228r) -- 203, Sense títol (f. 233r) -- 206, Comunicació (f. 237r) -- 208, Sense títol (f. 242r) -- 209, Sense títol (f. 243r) -- 215, Nus (f. 249r) -- 219, Sense títol (f. 254r) -- 220, Font pública (f. 256r) -- 228, Sota els nassos (f. 266r) -- 232, Sense títol (f. 270r-270v) -- 233, Sense títol (f. 271r) -- 241, A Poe (f. 280r) -- 247, Guinyol d'olor (f. 289r) -- 251, On l'artista es converteix en un instrument de producció (f. 295r) -- 254, Totem (f. 299r) -- 257, Merder (f. 303r) -- 258, Sense títol (f. 304r) -- 259, Wàter (f. 306r) -- 261, Semen christianorum (f. 312r) -- 262, Sense títol (f. 313r) -- 266, Sonet (f. 317r) -- 270, Sense títol (f. 321r) -- 272, Sense títol (f. 323r) -- 276, Nou segons (f. 329r, 338r) ; Prosa: 12, Informe secretíssim (f. 11r) -- 59, Sense títol (f. 66r-66rbis) -- 93, Bouquet (f. 103r) -- 104, Joana (f. 117r) -- 207, Projectes de poemes (f. 238r-238v) -- 243, Autòmats naturals (f. 282r) -- 245, Seqüència (f. 285r) ; Poesia - Formes clàssiques - Sonets: 71, Construcció (f. 79r-80r) -- 266, Sonet (f. 317r). -- Al verso del full 12, una didascàlia o acotació general per a la representació d'un espectacle musical de Joan Brossa titulat "El molí de Júpiter: espectacle musical", i.e. "El local constarà de tres escenaris que entraran en acció aïlladament. La sala estarà en penombra i només serà projectada la llum en el lloc on passi l'acció. Al contrari de la llum, la música ha d'entrar i sortir lliurement de l'espectacle i no pas voler-ne ser la imatge sonora. L'autor, en principi, no veu cap correspondència entre música i acció; si per cas la música ha de servir per a 'descentrar' l'acció escènica i maquinar contra la seva articulació.", "L'espectacle serà representat sense intermedi.", "El director d'escena cal que fugi de convencionalisme com l'autor s'ha desprès de dramatúrgies segur de la seva llibertat d'invenció poètica.", "En cap detall del muntatge la imaginació evocadora no ha de cedir davant la fantasia gratuïta.". -- Al verso del full 18, una composició sense títol de 6 versos, completament ratllada amb llapis; Comença, "Cap a les onze de la nit"; Acaba, "silenciosament", vers lliure; escrit amb llapis. -- Al verso del full 22, un conjunt de quadres mig esborrats, cadascun amb un asterisc a l'interior salvant un dels quadres; probablement correspon a una composició visual desestimada. -- Al verso del full 282, una composició desestimada de 2 estrofes, i.e. de 3 versos, escrita amb llapis i completament ratllada amb llapis; Comença, "Proposeu-vos només d'anomenar"; Acaba, "Blau, blanc, groc, rosa, gris", vers lliure. -- Al verso del full 316, una composició desestimada de 2 versos, i.e. escrita amb llapis i completament ratllada amb llapis; Comença, "Se m'ha espatllat el pany,"; Acaba, "Sóc una calamitat per a la mecànica.", vers lliure; escrit amb llapis. -- Al verso del full 318, una composició desestimada, escrita amb llapis i completament ratllada amb llapis; i.e., el terme "Llet" escrit amb llapis; al dessota del terme "Llet", el terme "Conyac"; al dessota del terme "Conyac", la frase "Crema de cacao"; al dessota de la frase "Crema de cacao", el terme "Canyella"; i al dessota del terme "Canyella", la frase "I la copa amb una llimona". -- Askatasuna. 1, Sense títol (f. 1r-1v). Al verso del full 1, una versió més preliminar de la composició esborrada, amb el terme "Novel·la" escrit en majúscules. -- Askatasuna. 9, Sense títol (f. 8r-8v). Al verso del full 8, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 15, Eixugamans (f. 14r). Una nota referida al títol "Eixugamans" escrita amb llapis, i.e. "Catalogat al Museu de l'Exèrcit, núm. 21.205.". -- Askatasuna. 18, Sense títol (f. 18r, 335r). Al recto del full 335, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 27, Goècia (f. 29r). La composició està encapçalada per la xifra "I" escrita amb llapis. -- Askatasuna. 33, Autoverkehr (f. 37r). El títol "Autoverkher" desestimat, i.e. amb les lletres "eh" sobreescrites a les lletres "he". -- Askatasuna. 37, Fugaç (f. 41r-41v). Al verso del full 41, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis, titulada "Una vida". -- Askatasuna. 38, Sense títol (f. 42r-42v). Al verso del full 42, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 39, Sense títol (f. 43r-43v). Al verso del full 43, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 48, Snack-bar (f. 53r-53v). Al verso del full 53, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 59, Sense títol (f.66r-66r). Al recto del primer full numerat amb 66, una versió més preliminar del text escrit amb llapis. -- Askatasuna. 62, Sense títol (f. 70r-70v). Al verso del full 70, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 67, Sense títol (f. 75r-75v). Al verso del full 75, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 69, Fanal en forma de pensament (f. 77rbis-77vbis). Al verso del full 77 bis, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 71, Construcció (f. 79r-80r). La primera composició, titulada "Sonet sense les rimes", està numerada amb la xifra romana "I"; la segona composició, titulada "Les rimes", està numerada amb la xifra romana "II". -- Askatasuna. 73, Euskalerria (f. 82r). Probablement una dedicatòria desestimada, i.e. esborrada i inintel·ligible. -- Askatasuna. 77, Sense títol (f. 86r-86v). Al verso del full 86, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 83, Sense títol (f. 78v, 92r). Al verso del full 78, una versió més preliminar de la segona estrofa de la composició, i.e. "Nota escrit[a] al [+++] / d'un dècim de rifa". -- Askatasuna. 85, Sense títol (f. 94r, 336r). Al recto del full 336, dues versions posteriors de la composició (una primera versió mecanografiada (corr. en llapis) i una segona versió escrita amb llapis). -- Askatasuna. 87, Sense títol (f. 96r-96v). Al verso del full 96, una versió més preliminar de la composició completament esborrada i inintel·ligible. -- Askatasuna. 94, Sense títol (f. 105r, 337r). Al recto del full 337, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 100, "Camí" (f. 111r-112v). Al verso del full 111, una versió més preliminar de la composició sense titular completament ratllada. -- Askatasuna. 104, Joana (f. 117r). El títol "Ella" desestimat, escrit amb llapis i ratllat amb llapis. -- Askatasuna. 113, Via 0 (f. 132r-132v). Al verso del full 132, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 119, Jardí de mots (f. 138r-138v, 314v). Al verso del full 138, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. Al verso del full 314, una altra versió més preliminar de la composició. -- Askatasuna. 120, Cara (f. 139r, 331r). Al recto del full 331, una versió posterior de la composició; i.e., el nom "Bernatz de Ventadorn" (sic) mecanografiat i, a la dreta de "Bernatz de Ventadorn", un número "1" escrit amb llapis, potser per indicar l'espai que hauria d'ocupar un retall sense enganxar que conté el nom "Guillem de Cabestany" mecanografiat; a sota, un retall enganxat que conté el nom "Marcabrú" mecanografiat i, a la dreta d'aquest retall, un altre retall enganxat que conté el nom "Cerverí de Girona"; entre els dos parells de noms escrits, un retall enganxat al centre que conté el terme "nas" mecanografiat. -- Askatasuna. 124, Sense títol (f. 145r, 334r). Al recto del full 334, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 138, Pòster (f. 161r-161v). Al verso del full 161, una versió més preliminar de la composició titulada "Audiència", completament ratllada amb llapis. La primera estrofa d'aquesta versió està escrita en català. -- Askatasuna. 140, Sense títol (f. 164r-164v, 333r). Al verso del full 164, una probable versió de la mateixa composició sense ratllar; potser es tracta d'una versió per a compondre una composició que es va publicar dins l'obra "Ot" (Barcelona: Alta Fulla, 1984, p. 122). Al recto del full 333, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 141, Poema (f. 165r-165v). Al verso del full 165, diverses versions més preliminars de la composició, algunes ratllades amb llapis. -- Askatasuna. 142, Sense títol (f. 166r-166v). Al verso del full 166, potser una versió preliminar de la mateixa composició completament ratllada amb llapis, i.e. Comença, "Obre la cartera i les deixa", amb el subjecte de l'oració "Les cartes." indicat en una nota al peu del full; Acaba, "pel canó de la xemeneia.", vers lliure; escrit amb llapis. -- Askatasuna. 143, Sense títol (f. 167r-167v). Al verso del full 167, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 144, Sense títol (f. 168r-168v). Al verso del full 168, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. La versió conté la primera estrofa de la composició, i es titula "Il·lustració". -- Askatasuna. 147, Díptic (f. 171r-172v). Al verso del full 171, una versió més preliminar de la primera composició completament esborrada. Al verso del full 172, una versió més preliminar de la segona composició completament esborrada. -- Askatasuna. 150, Sense títol (f. 175r, 332r). Al recto del full 332, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 151, Sense títol (f. 176r). Els dos darrers versos de la composició corresponen a la intervenció de la noia; el diàleg continuava amb dues intervencions finalment desestimades, completament esborrades. -- Askatasuna. 165, Sense títol (f. 189rbis-189vbis). Al verso del full 189 bis, dues versions més preliminars de la composició completament ratllades amb llapis. -- Askatasuna. 171, Poema xinès (f. 196r, 280v). Al verso del full 280, una versió més preliminar de la composició completament ratllada amb llapis. -- Askatasuna. 173, Acció (f. 199r, 330r). Al recto del full 330, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. amb llapis). -- Askatasuna. 176, Home banyant-se (f. 202r-203r). La primera composició, titulada "Home", està numerada amb la xifra romana "I"; la segona composició, titulada "Aigua", està numerada amb la xifra romana "II". -- Askatasuna. 190, Sense títol (f. 6vbis, 220r). Al verso del full 6 bis, una composició desestimada, completament ratllada amb llapis, que es clou amb la mateixa estrofa. -- Askatasuna. 196, Sac de sang (Historieta) (f. 6vbis, 226r). Al verso del full 6 bis, una composició desestimada, completament ratllada amb llapis, que conté la intervenció del personatge identificat com el mariner barbut. -- Askatasuna. 204, Cançó (f. 235r-235v). Al verso del full 235, una versió més preliminar de la composició completament esborrada. -- Askatasuna. 205, Sense títol (f. 236r, 339r). Al recto del full 339, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 225, Goècia (f. 262r-263r). Les composicions estan encapçalades respectivament per les xifres "II" i "III" escrites amb llapis. -- Askatasuna. 232, Sense títol (f. 270r-270v). Al verso del full 270, una versió més preliminar de la composició visual completament ratllada amb llapis; i.e., amb la seqüència variant formada per la repetició del terme "punt", escrit en vertical quatre cops l'un terme al dessota de l'altre; i a sota, una composició desestimada de quatre versos poc intel·ligibles, i.e. "Una [confecció?] d'imprem[ta?] fara in- / comprensible el [++++] / [++++] ha de dir / [++++]". -- Askatasuna. 234, Cap de vell (f. 272r). La segona estrofa de la composició està encapçalada pel títol "Accessoris" escrit amb llapis. -- Askatasuna. 235, Goècia (f. 273r). La composició està encapçalada per la xifra "IV" escrita amb llapis. -- Askatasuna. 243, Autòmats naturals (f. 282r). Potser es tracta d'una composició, i.e. una composició de 13 versos; Comença, "...Al cap de pocs dies dos autòmats"; Acaba, "I les tres màquines es van abraçar.", vers lliure; escrit amb llapis. -- Askatasuna. 256, Les tisores (f. 301r). El títol "Les estisores" desestimat, i.e. amb les lletres "es" del terme "estisores" ratllades amb llapis. -- Askatasuna. 269, Elegia (f. 320r). De la data de producció de la composició, se n'ha ratllat el dia amb llapis, i.e. "<15 de> Maig de 1970". -- Askatasuna. 271, Tramesa (f. 322r). Damunt el nom "Xavier Folch" del primer vers de la composició, el nom "Manuel de Sacristán"; i al quart vers, el nom "Xavier Folch" ratllat amb llapis; i.e., la composició es va publicar amb el nom "Xavier Folch" substituït en tots els versos pel nom de "Manuel Sacristán". -- Askatasuna. 273, Contratall (f. 324r-324v, 340r). Al recto del full 340, un fragment final d'una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis). -- Askatasuna. 276, Nou segons (f. 329r, 338r). Al recto del full 338, una versió posterior de la composició mecanografiada (corr. en llapis).

Fitxa tècnica

Pertany a:
Fons Joan Brossa > Creació de manuscrits > Manuscrits d'obres > Poesia literària
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit de l'Ajuntament de Barcelona
Sèrie:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
1969-1970
Dimensions/Durada:
Dimensions: 27,4 x 21,4
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.00490
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00066

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document es compon de...

El que pretenc quan explico la història d’una víctima de la violència a Colòmbia és apel·lar al record del dolor que experimentem tots els éssers humans, aquí o a qualsevol lloc del món.
Doris Salcedo