artista
Xose Quiroga
naixement
Ourense, Espanya, 1979
última actualització
18-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[5105_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Joan Güell Ferrer
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5106_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Banc de Barcelona, Cercle Hispano Ultramarí i Banc Hispanocolonial
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5104_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Antoni López i López
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5100_002_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1. Història. General Joan Prim i Prats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5099_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1. Història. Cristòfor Colom
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5101_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Valeriano Weyler
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5108_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Josep Xifré i Casas
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5103_001_pub / Imatge] Estat Nació - Part 1. Exercici #1 Història. Amat i Junyent
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.