artista
Txomin Badiola
naixement
Bilbao, Espanya, 1957
última actualització
16-04-2024
obres
06 resultats
veure-les totes
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5917_001_rgb / Imatge] You Better Change (for the Better)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2214_003_pub / Imatge] You Better Change (for the Better)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0025_001_tif / Imatge] E.L. El ruso 7
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0130_001_hist / Imatge] E.L. El Ruso 3
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.