artista
Ramon Guillen-Balmes
naixement
Cornellà de Llobregat, Espanya, 1954
defunció
Barcelona, Espanya, 2001
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[0764_001_pub_l / Imatge] 0764_001_pub_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0188_004_rgb / Imatge] Arqueologia d'artista (objets trouvés)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.