artista
Peter Friedl
naixement
Oberneukirchen, Àustria, 1960
última actualització
27-03-2024
Nascut a Oberneukirchen (Àustria) el 1960, Peter Friedl viu i treballa a Berlín. Des de començaments dels noranta, ha dut a terme una obra heterogènia (fotografia, pintura, vídeo, dibuix, textos) amb un fort component de crítica social i política. Friedl posa l'accent en els antagonismes entre la narració estètica i política contemporànies. Treballa sovint amb gèneres (com els tableaux vivants i els documents) i temes (la infància i l'exclusió social) desestimats per la tradició artística moderna, i utilitza el desplaçament o la sobreexposició per qüestionar els sistemes de representació habituals. Friedl força els gèneres i els codis amb una finalitat clarament crítica. Són coneguts els seus treballs fotogràfics a Sud-àfrica, Haití, Brasil i altres escenaris del passat colonial europeu, així com el seu treball basat en la teoria de la justícia del filòsof americà John Rawls. Ha publicat nombrosos assajos i textos crítics sobre teatre i estètica.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
77 resultats
veure-les totes
Untitled (1962) 2010
2010
Peter Friedl
Sense títol
2005
Peter Friedl
Sense títol
2004
Peter Friedl
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[5231_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5228_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5229_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5227_001_pub / Imatge] Mohammed Abu Khdeir
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5230_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5232_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5226_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5224_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5225_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5223_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4110_008_pub / Imatge] Liberty City
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4338_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3106_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4337_001_rgb_l / Imatge] 4337_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4336_001_rgb_l / Imatge] 4336_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4196_002_rgb / Imatge] Untitled (Badly Organized)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4334_001_rgb_l / Imatge] 4334_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4335_001_rgb_l / Imatge] 4335_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4333_002_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4112_011-tif-Duplicat 2 / Imatge] Index of Censorship I-V
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4111_005_pub / Imatge] Dummy
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4341_001_pub / Imatge] Untitled (The Man Who Walked through the Wall)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4330_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4331_001_rgb_l / Imatge] 4331_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2473_064_hist / Imatge] Playgrounds
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4332_001_rgb_l / Imatge] 4332_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4327_001_rgb_l / Imatge] 4327_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4326_001_rgb_l / Imatge] 4326_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4325_001_rgb_l / Imatge] 4325_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4329_001_rgb_l / Imatge] 4329_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4328_001_rgb_l / Imatge] 4328_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4321_001_rgb_l / Imatge] 4321_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4315_001_rgb_l / Imatge] 4315_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4319_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4317_001_rgb_l / Imatge] 4317_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4316_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4322_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4324_001_rgb_l / Imatge] 4324_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4320_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4318_001_rgb_l / Imatge] 4318_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4323_001_rgb_l / Imatge] 4323_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4311_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4314_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4309_001_rgb_l / Imatge] 4309_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4313_001_rgb_l / Imatge] 4313_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4312_001_rgb_l / Imatge] 4312_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4308_001_rgb_l / Imatge] 4308_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4310_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4305_001_rgb_l / Imatge] 4305_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4302_001_rgb_l / Imatge] 4302_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4306_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4303_001_rgb_l / Imatge] 4303_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4307_001_rgb_l / Imatge] 4307_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4304_001_rgb_l / Imatge] 4304_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4300_001_rgb_l / Imatge] 4300_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4299_001_rgb_l / Imatge] 4299_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4297_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4301_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4298_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4296_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4295_001_rgb_l / Imatge] 4295_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4294_001_rgb_l / Imatge] 4294_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4292_001_rgb_l / Imatge] 4292_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4293_001_rgb_l / Imatge] 4293_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4291_001_rgb_l / Imatge] 4291_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4290_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4288_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4289_001_rgb_l / Imatge] 4289_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4287_001_rgb_l / Imatge] 4287_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4286_001_rgb_l / Imatge] 4286_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4285_001_rgb_l / Imatge] 4285_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4284_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4283_001_rgb_l / Imatge] 4283_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4282_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.