artista
Oriol Vilapuig
naixement
Sabadell, Espanya, 1964
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[6295_002_pub / Imatge] 6295_002_pub.JPG
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5022_007_pub / Imatge] Fissures (desorganitzar)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.