participant
Metzineres
última actualització
02-04-2024
Metzineres és la primera cooperativa sense ànim de lucre dirigida a desplegar entorns d’aixopluc exclusiu per a dones que integra l’espectre complet de reducció de danys. Amb abast holístic i individualitzat d’acord amb les particularitats de cada dona, ofereix propostes flexibles, d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. Un model d’intervenció atrevit i innovador que es basa en els drets humans i la transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries i d’economia social i solidària que demostren que són fiables, pragmàtiques, costefectives, en les quals tota dona és protagonista. Més informació: metzineres.org
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.