artista
Martha Rosler
naixement
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1945
última actualització
06-06-2024
Martha Rosler és una figura històrica de l’escena internacional postconceptual. Artista multidisciplinària, és considerada una de les màximes pensadores de la «reinvenció del documental» dels anys setanta. La seva obra s’ha vist a Barcelona en diverses ocasions, des de l’exposició antològica que li va dedicar el MACBA l’any 2000 fins a la mostra presentada a la galeria àngels Barcelona el 2017. Té una extensa producció textual d’assajos crítics sobre art, fotografia i temes culturals i és pionera en l’àmbit del videoart, on explora la cruïlla entre gènere, subjectivitat i capitalisme. Viu a Nova York.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
25 resultats
veure-les totes
Prototype: God Bless America!
2006
Martha Rosler
Chile on the Road to NAFTA, Accompanied by the National Police Band
1997
Martha Rosler
The Garden Spot of the World: Greenpoint, Brooklyn
1993
Martha Rosler
How Do We Know What Home Looks Like?
1993
Martha Rosler
Seattle: Hidden Histoires
1991 - 1995
Martha Rosler
In the Place of Public: Airport Series
1990
Martha Rosler
If It's Too Bad to Be True, It Could Be DISINFORMATION
1985
Martha Rosler
Fascination with the [Game of the] Exploding [Historical] Hollow Leg
1983
Martha Rosler
A Simple Case for Torture, or How to Sleep at Night
1983
Martha Rosler
Optimism/Pessimism: Constructing a Life
1981
Martha Rosler
Watchwords of the Eighties
1981 - 1982
Martha Rosler
Domination and the Everyday
1978
Martha Rosler
From the PTA, the High School and the City of Delmar
1977
Martha Rosler
Losing: A Conversation with The Parents
1977
Martha Rosler
Travelling Garage Sale
1977
Martha Rosler
The East is Red, The West is Bending
1977
Martha Rosler
A Budding Gourmet
1974
Martha Rosler
Flower Fields
1974
Martha Rosler
Backyard Economy I
1974
Martha Rosler
Backyard Economy II (Diane Germain Mowing)
1974
Martha Rosler
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2880_004_pub / Imatge] Born to be Sold: Martha Rosler Reads the Strange Case of Baby S./M.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3235_001_pub / Imatge] Martha Rosler Reads 'Vogue'
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2961_001_pub / Imatge] Secrets from the Street: No Disclosure
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3231_011_pub / Imatge] Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2821_001_hist / Imatge] Semiotics of the Kitchen
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.