artista
Manolo Laguillo
naixement
Madrid, Espanya, 1953
última actualització
06-06-2024
Manolo Laguillo és catedràtic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Des de finals dels anys setanta, va emergir com el gran fotògraf de les perifèries urbanes a Espanya. El reconeixement al seu treball es va iniciar el 2007 amb una gran retrospectiva al MACBA, a la qual en van seguir d’altres al Museo ICO (Madrid, 2013) i, més recentment, a La Virreina Centre de la Imatge i el Museu de la Universitat de Navarra (Barcelona, 2020 i Pamplona, 2021). La seva tasca docent l’ha convertit en un mestre per a diverses generacions de fotògrafs documentals espanyols sorgits a partir de 1990.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
64 resultats
veure-les totes
Bellvitge
1997
Manolo Laguillo
Junto a Bellvitge
1997
Manolo Laguillo
Junto a la Gran Vía
1994
Manolo Laguillo
Vall d'Hebron
1992
Manolo Laguillo
Zona Olímpica, CA
1992
Manolo Laguillo
Paral·lel / Entença
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
La ciudad como organismo y su representación fotográfica
1992
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Diagonal
1991 - 1992
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Eixample
1991
Manolo Laguillo
Diagonal
1988 - 1989
Manolo Laguillo
Diagonal
1988 - 1989
Manolo Laguillo
Depósito de RENFE junto a la Meridiana
1981
Manolo Laguillo
Depósito de la RENFE junto a la Meridiana
1981
Manolo Laguillo
Fábrica abandonada en Les Corts
1980/2007
Manolo Laguillo
Travessera de Gràcia / Gran de Gràcia
1979
Manolo Laguillo
Hueco de escalera
1979
Manolo Laguillo
Junto a las Rondas
1978
Manolo Laguillo
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[5810_001_pub / Imatge] Barcelona, abril 2020
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5870_001_pub / Imatge] Barcelona, abril 2020
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3805_017_hist / Imatge] De plaça Espanya a plaça Europa
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3828_001_hist / Imatge] MACBA, 12/IX - 3/X
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3042_001_pub / Imatge] Vall d'Hebron
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3032_001_rgb / Imatge] La ciudad como organismo
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3016_001_rgb / Imatge] La ciudad como organismo
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3025_001_rgb / Imatge] La ciudad como organismo
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3034_001_rgb / Imatge] La ciudad como organismo
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2999_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2994_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2993_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2991_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2996_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3000_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2992_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2995_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3001_001_rgb / Imatge] Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2989_001_rgb / Imatge] Diagonal/Tuset
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2988_001_rgb / Imatge] Diagonal/Rambla de Catalunya
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3011_001_pub / Imatge] Frente a la Sagrada Familia
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2990_001_pub / Imatge] Diagonal/Villarroel
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3037_001_pub / Imatge] La trasera de la plaza de Francesc Macià
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3043_001_rgb / Imatge] Viviendas junto al puerto
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3038_001_pub / Imatge] Nacimiento de la Diagonal
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2987_001_pub / Imatge] Diagonal/Aragó
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.