participant
Lydia Ourahmane
última actualització
12-04-2024
L’artista Lydia Ourahmane actualment viu i treballa entre Barcelona i Alger. Molts dels seus projectes tenen relació amb el seu entorn immediat i presenten objectes amb una forta càrrega social, política i experiencial. Està interessada en l’espiritualitat, la geopolítica contemporània, les migracions i les complexes històries del colonialisme. A través del vídeo, l’escultura, la instal·lació i el so, la seva obra s’expressa en un llenguatge molt singular, sovint amb formats grans o fins i tot monumentals, i està invariablement arrelada en històries i experiències personals, tant individuals com col·lectives. La seva és una praxi que es pregunta: com es poden desafiar les estructures i paràmetres institucionals que defineixen les societats contemporànies? Quina és la manera de desactivar els mecanismes de control estatal? Què cal fer perquè les obres d’art impliquin una protesta activa i efectiva? Ourahmane incorpora el que és personal a l’àmbit de la política i el que és domèstic a l’àmbit de la història. Les seves exposicions individuals més recents inclouen: sync, KW Institute of Contemporary Art, Berlín; Vendesi, Progetto, Lecce; Tassili, SculptureCenter, Nova York; Mercer Union, Toronto; rhizome, Alger; B7L9 Art Station, Tunis, i Louis Vuitton Foundation, París (2022-2023); Survival in the Afterlife, Portikus, Frankfurt, i De Appel, Amsterdam (2021-2022); Barzakh, Kunsthalle Basel, Triangle-Astérides, Marsella, i S.M.A.K., Gant (2021-2022);  صرخة شمسية Solar Cry, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2020); i The you in us, Chisenhale Gallery, Londres (2018), entre d’altres. La seva obra ha format part de la 34 Biennal de São Paulo (2021), Manifesta 12, Palerm (2018), la Triennal del New Museum (2018) i la 15 Biennal d’Istanbul (2017).  També ha participat en les exposicions col·lectives: Home Sweet Home, National Museum of Modern Art, Kyoto; Risquons-Tout, WIELS, Brussel·les; i Laws of Confusion, Renaissance Society, Chicago (totes dues amb Alex Ayed); Waiting for Omar Gatlato: A Survey of Algerian Contemporary Art, Le Magasin, Grenoble (2023).
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.