participant
Los Torreznos
última actualització
04-04-2024
Rafael Lamata i Jaime Vallaure. Viuen i treballen a Madrid. Los Torreznos és una eina de comunicació sobre allò social i polític, i els costums més arrelats. Treballen traduint al llenguatge contemporani temes que formen part de la quotidianitat més absoluta. La intenció de la seva obra s’orienta cap a la recerca i l’experimentació expressiva a través de formes senzilles com ara el gest, el llenguatge i la presència. Formes que, en primera instància, són accessibles a qualsevol persona i no només a aquells especialistes en el llenguatge de l’art contemporani. Fan servir l’humor i tracten continguts que reflecteixen l’esdevenir quotidià, allò que qualsevol persona pot viure. La seva obra es desenvolupa a través de diversos formats, tant de caràcter presencial (performance o art d’acció) com multimèdia (vídeo i peces sonores). Tot i que Els Torreznos es va constituir com a tal l’any 1999, anteriorment Rafael Lamata i Jaime Vallaure ja havien realitzat nombrosos treballs d’intervenció conjunta. Així mateix, Jaime Vallaure i Rafael Lamata són membres fundadors i components actius dels grups de creació experimental Circo Interior Bruto i Zona de Acción Temporal (ZAT, 1997-1998). Prèviament, cada un d’ells havia desenvolupat el seu propi treball de creació. Han mostrat la seva obra en diversos llocs i festivals d’arreu del món.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.