artista
Lluís Ventós
naixement
Barcelona, Espanya, 1952
última actualització
27-03-2024
obres
03 resultats
veure-les totes
Cadaqués de Ventós
1986
Lluís Ventós
Viatge imaginari de Cadaqués a Port de la Selva
1984
Lluís Ventós
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3383_001_hist / Imatge] Lluís Ventós
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.