artista
Jordi Cerdà
naixement
Barcelona, Espanya, 1949
última actualització
16-04-2024
Jordi Cerdà neix a Barcelona l'any 1949, on viu i treballa. Estudia pintura i disseny a l'Escola Massana i es llicencia en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Completa la seva formació amb estudis d'Arquitectura i Filosofia. La seva primera exposició, l'any 1968, tendia al minimalista i reunia pintures, dibuixos i gravats. A principis dels anys 70 comença a treballar en l'elaboració de la imatge, i s'incorpora dins l'esfera catalana pròxima al conceptual, junt a artistes com Eugènia Balcells, Sílvia Gubern, Carles Pujol, Àngel Jové, Antoni Llena, Benet Rossell o Àngels Ribé. La reflexió teòrica sobre l'art i la seva representació constitueixen l'eix de les seves intervencions. Al mateix temps, realitza films experimentals, una activitat que serà força productiva dins de la seva trajectòria, i crea fotomuntatges, performances, accions i instal·lacions. Com altres artistes conceptuals catalans, treballa també amb l'objecte, herència del dadaísme, el pop i el nou realisme. Durant els anys 80 i 90, la seva obra es torna més reflexiva, especialment pel que fa als conceptes d'espai, temps, l'art i els medis de comunicació, prenent força els aspectes purament lingüístics. Durant els últims anys, la seva obra s'ha centrat en relectures d'imatges de la història de l'art i en reflexions sobre temes com el museu com a institució. En paraules de la crítica d'art Pilar Parcerisas : "Extremadament metòdic i pulcre en la seva tasca, la seva obra constitueix un encavalcament continuat de relectures sobre el fet pictòric, amb tota la seva càrrega iconogràfica i convencional, de vegades des d'una perspectiva irònica, crítica o de constatació, deixant sempre algun punt sense resposta per posar a prova l'agudesa de l'espectador. […] Tot l'esforç de Cerdà s'encamina a elevar a la categoria de signe allò que és real. […] A la major part d'aquestes suites és una constant la presència del quadre dins el quadre, produint a vegades un efecte de redundància, com en el cas dels afusellaments del 2 de maig o la Maja desnuda de Goya, mentre que en d'altres destaca més la situació de «fora de context» i contraposició de realitats, com la urbana i la rural en el cas de l'Angelus de Millet" (Pilar Parcerisas, 1986).
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
44 resultats
veure-les totes
Landscape
2005
Jordi Cerdà
Ivanowpintures
2004
Jordi Cerdà
e-Bent 02
2002
Jordi Cerdà
Paysage
2000
Jordi Cerdà
Aire
1999
Joan Casellas
Petit homenatge a Gilles Deleuze
1996
Jordi Cerdà
La silla de Kosuth es una buena silla
1993
Jordi Cerdà
Kleinmanzoni
1988
Jordi Cerdà
El beso de Narciso
1987
Jordi Cerdà
TOUCH-Reflection
1984
Jordi Cerdà
Bodegó
1983
Jordi Cerdà
L'esborrall de la tardor
1981
Jordi Cerdà
Mail Art
1980
Jordi Cerdà
Interior
1980
Jordi Cerdà
Penjadors
1979
Jordi Cerdà
Paral·lelisme Cos de dona dins l'art
1979
Jordi Cerdà
Pedra i gest
1979
Jordi Cerdà
Euclidià, no
1979
Jordi Cerdà
Homenatge al surrealisme
1978
Jordi Cerdà
Cub
1978
Jordi Cerdà
La gamma de l'orilleaux altres tons
1978
Jordi Cerdà
Els colors encapsats
1977
Jordi Cerdà
Homenatge
1977
Jordi Cerdà
Trossus Films - vídeo
1977
Jordi Cerdà
A. E, I, O, U
1975
Jordi Cerdà
Seqüències
1975
Jordi Cerdà
4 Espai-Temps
1974
Jordi Cerdà
La pedra (Concepte 1)
1974
Jordi Cerdà
Definicions
1974 - 1975
Jordi Cerdà
Cul
1973
Jordi Cerdà
Iridium V
1972 - 1973
Jordi Cerdà
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4484_001_rgb_l / Imatge] 4484_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1655_001_hist / Imatge] Suite Pintura I (Conrado Martín Pinturas)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6503_001_rgb / Imatge] Números
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6500_001_rgb / Imatge] Capses poesia
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6501_001_rgb / Imatge] En Corot i els gasos nobles
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6502_001_rgb / Imatge] Definició de cos
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4459_001_rgb_l / Imatge] 4459_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1654_001_hist / Imatge] Contactes aquosos
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6504_001_rgb / Imatge] La triple capsa o Mort de Franco
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2580_001_rgb / Imatge] Magritte temps
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2581_003_rgb / Imatge] Iridium IV
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2579_002_rgb / Imatge] Iridium III
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2578_004_rgb / Imatge] Iridium I
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.