artista
Gordon Matta-Clark
naixement
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1943
defunció
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1978
última actualització
27-03-2024
Fill del pintor xilè Roberto Matta i la pintora nord-americana Anne Clark, Gordon Matta-Clark (Nova York, 1943-1978) va tenir una vida breu però intensa. Va ser un artista polièdric i intuïtiu, amb una gran energia i vitalitat, que a finals dels anys seixanta va irrompre a l’escena artística de Nova York amb el bagatge del pop, el minimalisme i el conceptualisme. En contacte amb artistes del moviment land art, va articular una crítica institucional que va promoure amb experiències col·lectives en l’espai públic. Gordon Matta-Clark va començar documentant edificis abandonats, en els quals aviat va intervenir per retallar, buidar o seccionar-hi figures geomètriques. Les seves intervencions, conegudes com a building cuts o talls d’edificis, contenien una renovació del llenguatge escultòric i una crítica no només a l’arquitectura moderna, sinó també al capitalisme i al model de vida nord-americà. En només vuit anys, del 1970 al 1978, Matta-Clark va crear un corpus artístic complex, radical i innovador que ha influït en les generacions posteriors d’arquitectes i artistes plàstics.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
27 resultats
veure-les totes
Sous-Sol de Paris (Paris Underground)
1977 - 2005
Gordon Matta-Clark
Substrait (Underground Dailies)
1976
Gordon Matta-Clark
The Wall
1976/2007
Gordon Matta-Clark
Bingo / Ninths
1974
Gordon Matta-Clark
Clockshower
1973
Gordon Matta-Clark
Automation House
1972
Gordon Matta-Clark
Food
1972
Gordon Matta-Clark
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[4413_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4414_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4410_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4408_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4412_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4407_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4409_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4411_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4405_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4406_001_rgb / Imatge] Sky Hook (Study for a Balloon Building)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3126_005_pub / Imatge] City Slivers
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1878_001_hist / Imatge] Conical Intersect
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1879_002_hist / Imatge] Conical Intersect
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2962_001_pub / Imatge] Day's End
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3130_020_hist / Imatge] Conical Intersect
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1877_001_hist / Imatge] Splitting
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3127_003_hist / Imatge] Splitting
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1880_002_hist / Imatge] Untitled (Herman Meydag Inc)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2964_004_pub / Imatge] Fresh Kill
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2963_002_pub / Imatge] Fire Child
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
documents
20 resultats