artista
Galerie Michael Werner (Colònia, Alemanya)
última actualització
27-03-2024