artista
Gabriel
naixement
Badalona (Catalunya), Espanya, 1954
veure també
Sanz Romero, Gabriel
última actualització
27-03-2024
obres
02 resultats
veure-les totes
Ucron
1989
Gabriel
Tip d'Iode
1987
Gabriel
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.