artista
Ferrer i Perarnau, Jordi
veure també
Ferrer Perarnau, Jordi
última actualització
20-11-2023